ANJA TKALČEVIĆ*: KAKO NOVČANA OSOBNOST UTJEČE NA FINANCIJSKE ODLUKE?

Novčana osobnost predstavlja naše stavove i navike kada je u pitanju upravljanje novcem

Novac je svakako jedna od tema koja je istovremeno svugdje prisutna i o kojoj se rijetko raspravlja, a naš odnos prema novcu može biti pod utjecajem raznih čimbenika. Na taj odnos može utjecati naš odgoj, obitelj u kojoj smo odrastali, društvene norme, pa čak i različite emocije koje proživljavamo. Razumijevanje psihologije upravljanja novcem može nam dati odgovor na pitanje zašto se prema novcu ponašamo na određeni način.

Što je novčana osobnost?

Novčana osobnost predstavlja naše stavove i navike kada je u pitanju upravljanje novcem. Razumijevanje novčane osobnosti može nam pomoći da donosimo bolje financijske odluke i ostvarimo svoje financijske ciljeve. Kao što svaki pojedinac ima jedinstvenu osobnost, tako posjeduje i svoju novčanu osobnost. Ona odražava naše stavove, vjerovanja i ponašanja u vezi s novcem. Psiholozi i financijski stručnjaci često kategoriziraju te osobnosti u četiri osnovne skupine. Postoje i daljnje raščlambe i određene potkategorije, ali u ovom tekstu naglasak će biti na četiri osnovne podjele.

Zašto je važno razumjeti novčane osobnosti?

Identificiranjem dominantnih novčanih osobnosti pojedinci mogu prilagoditi svoje financijske strategije kako bi se one uskladile s njihovim vrijednostima, ciljevima i prioritetima. Bez obzira na to je li netko štediša, potrošač, ulagač ili izbjegavač, prihvaćanje i iskorištavanje vlastite jedinstvene novčane osobnosti može dovesti do veće financijske osnaženosti i uspjeha. Razumijevanje različitih novčanih osobnosti ključno je jer nam omogućuje bolje razumijevanje sebe, ali i drugih, u kontekstu financijskih odluka. To znanje pomaže nam prilagoditi svoje financijske strategije i ciljeve prema svojim osobnim preferencijama i potrebama. Također nam omogućuje da bolje surađujemo s drugima, poput partnera ili kolega, čime se poboljšava financijska stabilnost i komunikacija u odnosima.

U literaturi se ističu različite podjele, međutim, neke od njih preklapaju se kroz više različitih izvora i stoga su izdvojene upravo četiri najčešće:

  • potrošač: osoba koja uživa u potrošnji i teško se pridržava budžeta
  • štediša: osoba koja je u stalnoj potrazi za uštedama
  • ulagatelj: sklon je riziku i gleda kako ostvariti dodatnu zaradu
  • izbjegavač: osoba koja izbjegava razmišljati o novcu.

Svaka je od tih osobnosti različita i na drugačiji se način odnosi prema novcu i doživljava novac, zbog čega onda i drugačije upravlja novcem.

Potrošač

Osoba koja ima novčanu osobnost potrošača često je spontana i sklonija življenju u sadašnjem trenutku, zbog čega može biti otvorenija za nove doživljaje i aktivnosti. Međutim, negativne strane takve novčane osobnosti u financijskom su smislu podosta izražene. Sklonost trošenju novca često ide uz nedostatak discipliniranosti u štednji za budućnost. Takve osobe imaju visoku tendenciju impulzivne kupovine bez razmišljanja o dugoročnim posljedicama. Takve su osobe u većem financijskom riziku jer nisu spremne ili ne mogu uspješno upravljati novcem, zbog čega postoji veći rizik od zaduženosti, a što može dovesti i do većih financijskih problema.

Uz osobnost potrošača postoji i potkategorija takve osobnosti, a to je kompulzivni potrošač, koji uz navedene osobine vrlo često obavlja nepotrebne kupnje, a koje su često posljedica emocionalne rastresenosti. Kupnju obavlja kako bi se osjećao bolje, međutim, taj osjećaj sreće uglavnom je kratkotrajan, nakon čega ga zamijeni osjećaj žaljenja zbog impulzivne kupovine. Takve osobe često nastavljaju kupovati čak i ako imaju velike iznose duga te pokušavaju sakriti velike kupnje od prijatelja i obitelji. U ekstremnim slučajevima mogu biti u opasnosti od bankrota ako kontinuirano troše više nego što zarađuju.

Kako „potrošač“ može promijeniti svoje ponašanje?

Osobe s novčanom osobnosti potrošača stoga bi trebale definirati jasne ciljeve za štednju i potrošnju, a budžet im može pomoći u kontroli troškova i osiguranju da se novac raspoređuje na najvažnije stavke. Predlaže se i izbjegavanje korištenja kreditnih kartica koje omogućuju kupnju na rate jer takva prekomjerna kupovina može dovesti do velikih dugovanja. Osim izbjegavanja korištenja kreditnih kartica poželjno je da podaci s kartice ne budu spremljeni kod online trgovina, već da ih je prije plaćanja potrebno upisati kako bi se dobilo dodatno vrijeme za razmišljanje o potrebi same kupovine. Svakako je potrebna i edukacija o financijskoj pismenosti i strategijama upravljanja novcem kako bi se osoba osnažila u pogledu donošenja financijskih odluka.

Štediša

Za razliku od osoba s novčanom osobnosti potrošača štediša je vrlo oprezan s novcem. Ne voli trošiti više nego što je nužno i uvijek pronalazi nove načine za smanjenje troškova. Takva osoba dobra je u planiranju proračuna i štednji, ali često propušta potencijalnu investicijsku priliku ili neko iskustvo koje može stvoriti nove uspomene, prijateljstva i sl. Za razliku od potrošača takva je osoba vrlo disciplinirana kada je u pitanju štednja i kontrola troškova, a sklona je i dugoročnom planiranju financijskih ciljeva te želji za osiguranjem financijske stabilnosti.

Kao što postoji primjer potkategorije kompulzivnog potrošača, tako postoji i primjer kompulzivnog štediše. Kod osobe koja je kompulzivni štediša ističe se neprekidno odvajanje novca često bez nekog stvarnog krajnjeg cilja, a takve osobe često vjeruju da je štednja novca jedni način da se osjećaju sigurno u životu.

Kako „štediša“ može promijeniti svoje ponašanje?

Za razliku od potrošača štediše nisu u riziku od financijskih gubitaka i dok bi se potrošači trebali malo više kontrolirati i smanjiti potrošnju, štediše bi se trebali malo opustiti. Drugim riječima, trebali bi postaviti uravnotežene financijske ciljeve te definirati ciljeve koji uključuju i štednju i uživanje u sadašnjem trenutku kako bi se postigla ravnoteža između osiguravanja budućnosti i trenutačnog zadovoljstva. S obzirom na to da štediše imaju sklonost štednji i već neki akumulirani kapital, svakako bi trebali razmisliti o ulaganju. Učenje o investicijskim strategijama i rizicima može pomoći štedišama da shvate kako maksimalno iskoristiti svoj kapital.

Ulagač

Osoba s novčanom osobnosti ulagača spremna je preuzeti rizike kako bi ostvarila veći povrat ulaganja. Takva osoba može biti previše sklona riziku, što može rezultirati gubicima ili nestabilnošću u portfelju. U nekim slučajevima ulagači mogu donositi i odluke temeljene na emocijama umjesto na analizi, a moguće je i da očekuju brze rezultate, što može dovesti do nedostatka dugoročne perspektive i promišljenih strategija.

Kao i kod potrošača i štediša, postoji potkategorija kompulzivnih ulagača, koji vjeruju da je zarada veće količine novca tajna sreće te većinu svoje energije troše na pokušaje da zarade što više.

Kako „ulagač“ može promijeniti svoje ponašanje?

Jedan od ciljeva kojima bi se trebale voditi osobe koje imaju osobine ulagača jest upravljanje financijskim rizicima. Ravnoteža i sigurnost ključni su i stoga bi takve osobe trebale dio novca odvojiti za štednju prije donošenja odluka o ulaganju. Osim toga, trebale bi definirati jasne ciljeve i strategije ulaganja, kao i diversificirati portfelj kako bi smanjile rizik i povećale stabilnost svojih investicija. Važno je naučiti kontrolirati emocionalne reakcije i donositi odluke na temelju racionalne analize umjesto impulzivnih reakcija.

Kao i kod štediše, kod ovakve osobnosti važna je ravnoteža pa je stoga potrebno razmisliti o vlastitim ciljevima i ne dopustiti da zarada novca preuzme kontrolu nad vašim životom.

Izbjegavač

Izbjegavač je novčana osobnost kod koje osoba osjeća nesigurnost ili čak anksioznost kada razmišlja o financijama, zbog čega je sklona izbjegavati situacije u kojima treba donositi odluke o novcu. Kod osoba s takvom novčanom osobnosti može na primjer doći do neplaćanja računa ili nekih drugih obveza, što može rezultirati financijskim problemima. Zbog negativnih emocija povezanih s novcem takve osobe često odlažu određene „zadatke“ ili ih potpuno ignoriraju. Ne može se reći da tim osobama nije stalo do novca, već im je jednostavnije izbjegavati suočavanje s financijskim pitanjima. Nažalost, takvo izbjegavanje može utjecati na njihovo dugoročno financijsko blagostanje.

Kao i kod ostalih osobnosti, i kod izbjegavača postoji potkategorija: riječ je osobi koja se pretjerano brine. Osobi s takvom osobnosti nije važno koliko novca ima, već je stalno zabrinuta da će novac nestati ili da će ga izgubiti. Često ima manjak samopouzdanja u upravljanju financijama. Nije pogrešno razmišljati o tome što se može dogoditi ako se ne pobrinete za budućnost u financijskom smislu, međutim, pretjerana briga koja izaziva tjeskobu svakako nije poželjna. 

Kako „izbjegavač“ može promijeniti svoje ponašanje?

Kako bi poboljšale način upravljanja novcem, osobe s novčanom osobnosti izbjegavača trebale bi stvoriti financijski plan, koji uključuje izradu i praćenje budžeta, štednju i postavljanje financijskih ciljeva. Ako im svakodnevno ili često upravljanje novcem stvara negativne osjećaje, mogle bi razmisliti o korištenju automatiziranih alata za upravljanje financijama koji im mogu olakšati praćenje troškova, štednje i investiranja, minimizirajući potrebu za aktivnim razmišljanjem o novcu.

Kako odrediti svoju novčanu osobnost?

Imate li tendenciju štednje ili trošite novac čim ga dobijete? Vaša novčana osobnost ima veze s načinom na koji ste odgovorili na to pitanje. Definiranje novčane osobnosti uključuje razumijevanje vaših stavova, ponašanja i emocija povezanih s novcem.

Kako biste mogli odrediti svoju novčanu osobnost, razmislite o svojim stavovima: promislite kako razmišljate o novcu i kako se osjećate u vezi s njim. Jeste li zabrinuti, ravnodušni ili samouvjereni? Smatrate li novac alatom za sigurnost, uživanje ili moć?

Analizirajte svoje ponašanje: razmislite kako upravljate novcem svakodnevno. Trošite li impulzivno ili detaljno izrađujete proračun i vodite se njime ili možda uopće ne razmišljate o novcu? Razmotrite svoje navike štednje, obrasce trošenja i pristup financijskom planiranju.

Postoje razni online alati i testovi koji vam mogu pomoći da identificirate svoju novčanu osobnost. Ti testovi često pružaju uvid u vaše financijske vrijednosti, uvjerenja i ponašanja.

Što kada odredim svoju novčanu osobnost?

Prepoznajte pozitivne aspekte svoga stila upravljanja novcem, poput dobrih vještina planiranja proračuna ili spremnosti na preuzimanje izračunatih rizika. Također, budite iskreni u pogledu područja u kojima možda trebate poboljšanje, poput prekomjernog trošenja ili izbjegavanja financijskih tema.

Razumijevanje vaše novčane osobnosti ključno je za savladavanje upravljanja novcem. Kod svih novčanih osobnosti zajednička je edukacija i praćenje budžeta pa stoga to mogu biti prvi koraci koje možete poduzeti kako biste poboljšali svoje vještine upravljanja novcem. Neovisno o tome jeste li potrošač, štediša, ulagač, izbjegavač ili neka kombinacija tih novčanih osobnosti, edukacija o financijama i izrada budžeta svakako su pozitivni prvi koraci.

*Anja Tkalčević je viši analitičar koja radi u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju i bavi se edukacijom i promicanjem financijske pismenosti.