ANJA TKALČEVIĆ*: PRIJE ULAGANJA POPRIČAJTE SAMI SA SOBOM

Prije ulaganja u investicijske instrumente poželjno je odgovoriti na sljedeća tri pitanja kako biste bili sigurni da je financijski proizvod koji ste odabrali optimalan za vas i cilj koji želite ostvariti.

1. Gdje se trenutačno nalazim te kamo želim ići?
Prije bilo kakvog ulaganja morate poznavati svoju financijsku situaciju kako biste utvrdili je li sada pravo vrijeme za ulaganje te možete li si ga uopće priuštiti. 
Prvi korak je izračunavanje vaše neto financijske situacije (osobne bilance), odnosno kratki pregled sve vaše imovine umanjene za sve vaše obveze (dugovanja). Ako je vaša trenutačna neto financijska situacija negativna, odnosno vaši troškovi premašuju vašu imovinu nemate financijske mogućnosti za investiranje. To ne znači da trebate odmah odustati već da trebate planirati i vidjeti postoji li mogućnost uštede i smanjenja nekih troškova te ulaganja u bližoj ili daljoj budućnosti. Ako je vaša neto financijska situacija pozitivna to znači da su vaši prihodi veći od vaših troškova te da postoji višak koji možete rasporediti na štednju i ulaganja. Što su vaše osobne i obiteljske financijske obveze veće, to je vaša mogućnost za ulaganjem manja. Ulagatelji s visokim prihodima i visokom pozitivnom neto vrijednošću mogu si priuštiti veći rizik, barem u nekim ulaganjima, jer im potencijalni gubici ne štete toliko. U principu, što je veći postotak ukupne imovine koju investicija predstavlja, to treba biti oprezniji. Imajte na umu da je ulaganje samo jedna komponenta osobnog financijskog planiranja. 
Postavljanje financijskih ciljeva presudno je za donošenje investicijskih odluka jer nisu svi proizvodi prikladni za postizanje svih ciljeva. Financijski ciljevi ovise o osobnim prilikama svakog pojedinca i razlikuju se u različitim fazama života pa ih treba povremeno revidirati. Kreiranje, odnosno stvaranje takozvanog „crnog fonda“ u slučaju iznenadnih troškova jedan je od prvih ciljeva financijski neovisnog pojedinca. Većina stručnjaka savjetuje kreiranje takozvanog crnog fonda, odnosno novca koji ste stavili sa strane za slučaj iznenadnih troškova ili događaja i to najmanje u iznosu tromjesečne ili šestomjesečne prosječne potrošnje. Važno je da taj fond bude likvidan (likvidnost znači brzo i lako pretvaranje u novac po prihvatljivoj cijeni), odnosno da je riječ o novcu na vašem tekućem računu ili nekom drugu obliku likvidne financijske imovine kako biste mu mogli lako pristupiti u slučaju potrebe. Najčešći ciljevi koje pojedinci žele ostvariti tijekom svojeg života su kupnja automobila, kupnja nekretnine, stvaranje obitelji, obrazovanje djece, planiranje mirovine i sl. Većina ljudi ima više financijskih ciljeva i vjerojatno im treba više od jednog investicijskog proizvoda da bi ih sve postigli. Stoga je prikladno ciljevima dati prednost po važnosti. Važniji ciljevi obično zahtijevaju više opreza.
Štednja sredstava za mirovinu trebala bi biti jedan od najvažnijih osobnih financijskih ciljeva. Nažalost, u Hrvatskoj je većini umirovljenika potrebna dodatna štednja uz redovnu mirovinu kako bi se izbjeglo narušavanje životnog standarda nakon umirovljenja. S današnjim očekivanim životnim vijekom to znači imati dovoljnu količinu ušteđevine za 20-30 godina života. 
Nije dovoljno imati općenite, nejasne ciljeve. Poželjno je uspostaviti specifične i kvantificirane ciljeve koji vas motiviraju i daju vam smjernice, kao i vremenski okvir za njihovo postizanje. Ciljevi moraju biti realni i dostižni.
Na primjer:
Umjesto „obrazovanje djece“, mogli biste postaviti cilj „uštedjeti 150 000 kuna u obrazovni fond prije 1. siječnja 2035. godine“.

2. Koliko vremena imam na raspolaganju te koju sam razinu rizika spreman preuzeti? 
Nakon što ste odgovorili na prethodno pitanje, morate razmisliti o vremenu koje imate na raspolaganju za ostvarenje svakog od željenih ciljeva. Imajte na umu da će vremensko razdoblje koje definirate za postizanje cilja biti vremensko razdoblje tijekom kojeg novac neće biti dostupan za druge svrhe. Ovaj pojam, koji se naziva vremenski horizont, ključan je za donošenje financijskih odluka. Definiranje vremenskog horizonta i željenog iznosa za svaki cilj koji želite ostvariti dat će vam predodžbu o izvedbi ili profitabilnosti kojoj treba težiti, što također pomaže u odabiru investicijskih proizvoda. Nemojte zaboraviti da u pogledu očekivanja trebate biti realni! Isplativost investicije u principu je veća ako imate više vremena za postizanje cilja jer u tom slučaju možete ulaziti i u rizičnije proizvode koji onda sa sobom nose i veći prinos. Stoga je i vaša dob važan faktor u određivanju vašeg profila ulagatelja. U svakom slučaju, što prije krenete ulagati, to bolje. 
Odbojnost ili sklonost riziku svakog ulagatelja mora se promatrati iz dvije perspektive:
Objektivne, a to je financijska sposobnost za preuzimanje gubitaka proizašlih iz ulaganja. Taj će kapacitet u velikoj mjeri odrediti komponente koje smo već spomenuli: proračun i ekonomska situacija (osobna bilanca), ciljevi i vremenski horizont. Odnosno, koliko biste novca mogli izgubiti bez da to prekomjerno utječe na vašu financijsku situaciju i životni stil. 
Subjektivne, odnosno psihološke; ulaganje koje utječe na vaš psihološki mir i može izazvati negativne posljedice nije dobro za vas, ma koliko isplativo bilo. Nisu svi spremni na mogućnost gubitka neke svoje ušteđevine, čak i ako imaju financijsku sposobnost da podnesu taj gubitak. Ulagatelji s niskom sklonosti riziku mogu panično reagirati na svakodnevne fluktuacije na tržištu kapitala i povući se iz investicije kada za to nije pravo vrijeme. Pojednostavljeno, spremnost na prihvaćanje rizika je ona spremnost koja ulagatelju omogućuje miran san. 

3. Želim li ulagati sam ili ću trebati nekog da me usmjerava? 
Vaše financijsko obrazovanje i vrijeme koje ste spremni uložiti u svoja ulaganja također su dio vašeg profila ulagatelja. Nije poželjno ulagati u financijske instrumente koje ne razumijete. Ako ne možete objasniti investiciju, nemojte u nju ulagati. Nužno je znati u koju se imovinu ulaže, je li profitabilnost uvjetovana nekim drugim čimbenikom, koje provizije se naplaćuju i prije svega koji rizici postoje.
Bez obzira na vašu razinu znanja, savjetovanje s financijskim stručnjacima poželjno je pri donošenju investicijskih odluka. Ovlašteni posrednik može vam pomoći poboljšati profitabilnost i smanjiti rizik, ali imajte na umu da ćete na kraju vi biti jedini odgovorni za svoje ulaganje. Stručni savjeti ne oslobađaju vas obveze postavljanja pitanja ili traženja podataka potrebnih da biste razumjeli gdje ulažete svoj novac. Bitno je zadržati aktivnu ulogu u procesu. Neka ulaganja će zahtijevati više, a neka manje vašeg vremena. Što je vremenski period ulaganja kraći to će investicija zahtijevati više vremena i praćenja. Stoga uzmite u obzir i vrijeme koje imate na raspolaganju za aktivno praćenje svojih investicija prije donošenja odluka, uz sve već navedeno. 

*Anja Tkalčević je mlađi analitičar koja radi u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača u Direkciji za praćenje zaštite potrošača i edukaciju i bavi se edukacijom i promicanjem financijske pismenosti.