ČLANOVIMA MIROVINSKIH FONDOVA DRUGOG STUPA UPLAĆENO 54 MILIJUNA KUNA

Članovima mirovinskih fondova drugog stupa uplaćeno je početkom svibnja 54.404.047,30 kuna ranije zaračunate naknade za upravljanje, čime je smanjen stvarni iznos naplaćene naknade

Podsjećamo da je izmjenama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima koje su stupile na snagu 1. siječnja 2019. godine predviđeno da mirovinsko društvo koje upravlja obveznim mirovinskim fondom mora na račun Središnjeg registra osiguranika (REGOS) vratiti određeni postotak više naplaćene naknade za upravljanje iz prošle godine, a taj se iznos onda raspodjeljuje na sve obvezne mirovinske fondove, razmjerno njihovoj veličini. 

REGOS najkasnije do 5. svibnja svake kalendarske godine preraspodjeljuje navedeni iznos na sve mirovinske fondove, što je prošle godine po prvi put provedeno, za više naplaćenu upravljačku naknadu u 2019. godini. 

Mirovinsko društvo ima pravo na iznos naknade za upravljanje u iznosu od 20 posto ukupno naplaćenog iznosa naknade za upravljanje od strane svih mirovinskih društava u Republici Hrvatskoj u prethodnoj kalendarskoj godini. Ukoliko društvo tijekom godišnjeg obračunskog razdoblja naplati naknadu za upravljanje koja čini više od tih 20 posto, ono je dužno najkasnije do 30. travnja iduće kalendarske godine 55 posto tako više naplaćenog iznosa uplatiti na račun REGOS-a, kako bi se izvršila preraspodjela sredstava. 

REGOS će zaprimljeni iznos do najkasnije 5. svibnja rasporediti na sve mirovinske fondove u Republici Hrvatskoj, razmjerno njihovoj veličini, promatranoj prema neto vrijednosti imovine pojedinog mirovinskog fonda na dan raspodjele sredstava.

U skladu s gore navedenim, te prema izračunima za 2020. godinu, Erste mirovinsko društvo i PBZ CO mirovinsko društvo nisu bili u obvezi uplatiti višak upravljačke naknade, dok su Allianz ZB i Raiffeisen mirovinsko društvo imali tu obvezu i to Allianz ZB u iznosu od 34.442.679,29 kuna i Raiffeisen mirovinsko društvo u iznosu od 19.961.368,01 kune, što je ukupan iznos od 54.404.047,30 kuna.

Hanfa je REGOS-u dostavila neto vrijednosti imovine obveznih mirovinskih fondova, a REGOS je 5. svibnja 2021. napravio preraspodjelu tih sredstava u sve obvezne mirovinske fondove (kategorija A, B i C), razmjerno njihovoj veličini, čime je u potpunosti izvršena propisana zakonska obaveza za 2020. godinu. 


Na dan 31. ožujka 2021., neto imovina obveznih mirovinskih fondova iznosila je 123,8 milijardi kuna, a broj članova je iznosio 2.065,960. Što se tiče dobrovoljnih mirovinskih fondova, neto imovina iznosila je 7,0 milijardi kuna, a broj članova bio je veći od 380 tisuća.