DIJAGNOZA TRŽIŠTA LEASINGA: RAST NOVIH UGOVORA, VEĆINA S FIKSNOM KAMATNOM STOPOM

Stabilan rast tržišta potaknut je normalizacijom opskrbe novim vozilima.

Ako se promatraju brojke iz prošle godine, poslovne aktivnosti leasing društava pokazuju konstantan porast. Imovina, broj i vrijednost novih i aktivnih ugovora o leasingu nastavljaju rasti. Na kraju 2023. ukupna imovina leasing društava dosegnula je 3,5 milijardi eura, što je povećanje od 18,8 posto u odnosu na kraj 2022. godine.

Četiri najveća dominiraju

Tržište leasinga i dalje je izrazito koncentrirano. Četiri najveća leasing društva posjeduju gotovo 61 posto ukupne imovine na tržištu, dok prvih sedam društava obuhvaća više od 81 posto. Stabilan rast tržišta djelomično je potaknut normalizacijom opskrbe novim vozilima.

Kamatne stope

Dobro je i što je većina ugovora o leasingu sklopljena s fiksnim kamatnim stopama jer to pruža sigurnost primateljima leasinga i štiti ih od fluktuacija referentnih kamatnih stopa.

U 2023. sklopljeno je 62.816 novih ugovora o leasingu, što predstavlja značajan porast (od 16,4 posto) u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednost novih ugovora također je značajno porasla, za 374,9 milijuna eura ili 26,8 posto, dosegnuvši ukupno 1,8 milijardi eura. Povećanje vrijednosti ugovora o leasingu osobnih i gospodarskih vozila najviše je pridonijelo ovom porastu.

Većina ugovora na rok do pet godina

Osobna vozila čine većinu novih ugovora o leasingu (82,4 posto), a gospodarska vozila  12,8 posto. Ostatak ugovora odnosi se na plovila, opremu, strojeve, nekretnine i druge objekte leasinga. U smislu vrijednosti osobna vozila čine 63,3 posto ukupne vrijednosti novih ugovora, a gospodarska vozila 21,9 posto.

Većina novih ugovora sklopljena je na rok od jedne do pet godina (69,4 posto), dok je manji postotak ugovora sklopljen na rok kraći od jedne godine (16,8 posto) i na rok duži od pet godina (13,8 posto).

Dominira financijski leasing

Financijski leasing i dalje dominira u strukturi aktivnih ugovora o leasingu, čineći 77,5 posto u broju ugovora i 86 posto u vrijednosti.

Potrošači, fizičke osobe, sudjeluju u 21,8 posto aktivnih ugovora o leasingu, čija je vrijednost u 2023. iznosila 424,8 milijuna eura. Prosječan iznos novog ugovora s potrošačima iznosi 20.098 eura, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Uvedene jasnije odredbe u ugovorima

Zbog važnosti potrošača u portfeljima leasing društava, Hanfa je tijekom 2023. provela pojačane nadzorne aktivnosti kako bi osigurala zaštitu potrošača. Nadzor je rezultirao jasnijim i transparentnijim ugovornim odredbama i postupcima leasing društava prema potrošačima.

Što se tiče kamatnih stopa, većina ugovora o leasingu (74,2 posto) sklopljena je po fiksnim kamatnim stopama, dok je za 25,8 posto ugovorena promjenjiva kamatna stopa, uglavnom vezana uz tromjesečni i šestomjesečni EURIBOR. Prosječna nominalna kamatna stopa kod ugovora s fiksnom kamatnom stopom iznosi 5,45 posto.

Tržište leasinga na kraju 2023.

Naziv društva

Ukupna aktiva (EUR)

Udjel u ukupnoj aktivi

UniCredit Leasing Croatia d.o.o.

590.102.526

16,8%

OTP Leasing d.d.

520.138.784

14,8%

PORSCHE LEASING d.o.o.

518.313.828

14,7%

Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.

510.237.093

14,5%

IMPULS-LEASING d.o.o.

298.036.631

8,5%

Raiffeisen Leasing d.o.o.

222.968.217

6,3%

PBZ-LEASING d.o.o.

193.953.426

5,5%

ALD Automotive d.o.o.

156.517.847

4,4%

BKS - leasing Croatia d.o.o.

125.446.420

3,6%

Mobil Leasing d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva

117.957.367

3,4%

AGRAM LEASING d.o.o.

93.693.439

2,7%

SCANIA CREDIT HRVATSKA d.o.o.

71.413.133

2,0%

Volvo Financial Services leasing d.o.o.

47.583.546

1,4%

Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. za leasing

29.485.933

0,8%

i4next leasing Croatia d.o.o.

23.263.202

0,7%

Ukupno

3.519.111.391

100,0%