DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - UKUPNA ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH PET MJESECI 2021. IZNOSILA JE 5,4 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U svibnju 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2021. iznosila je 5,4 mlrd. HRK, od čega se 1,4 mlrd. HRK odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,0 mlrd. HRK na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (30,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,6 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,5 %) te ostala osiguranja imovine (13,1 %). Na godišnjoj se razini premija u životnom osiguranju povećala za 14,9 %, premija u neživotnom osiguranju 12,6 %, dok se ukupna zaračunata bruto premija povećala za 13,2 %.

Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,0 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 9,4 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,3 mlrd. HRK (pad od 3,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,7 mlrd. HRK (rast od 21,8 % na godišnjoj razini). Najznačajniji doprinos spomenutom porastu isplata šteta u segmentu neživotnih osiguranja od 6,9 p.b. čini osiguranje od potresa, dok je doprinos obveznog autoosiguranja iznosio 6,5 p.b. što je povezano s oporavkom cestovnog prometa u 2021. s potisnutih razina u prethodnoj godini. U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 5 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,3 %), osiguranje cestovnih vozila (18,2 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (16,6 %) i ostala osiguranja imovine (9,5 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.