DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U CIJELOJ 2021. GODINI IZNOSILA JE 11,7 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U prosincu 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u cijeloj 2021. godini iznosila je 11,7 mlrd. HRK, od čega se 2,9 mlrd. HRK (24,7 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 8,8 mlrd. HRK (75,3 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija povećala za 11,9 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 12,7 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 9,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (33,5 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,9 %) te ostala osiguranja imovine (10,5 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,3 mlrd. HRK, što je porast od 11,8 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 3,0 mlrd. HRK (rast od 7,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,3 mlrd. HRK (rast od 14,8 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u 2021. godini najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,0 %), osiguranje cestovnih vozila (18,4 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,1 %) i ostala osiguranja imovine (12,5 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.