DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U KOLOVOZU 2022. IZNOSILA JE 8,8 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U kolovozu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 8,8 mlrd. HRK, od čega se 2,0 mlrd. HRK (22,6 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 6,8 mlrd. HRK (77,4 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih osam mjeseci 2022. povećala za 8,1 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,6 %, dok je premija u životnom osiguranju bila veća za 0,4 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,5 %) te ostala osiguranja imovine (12,9 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,0 mlrd. HRK, što je porast od 8,6 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,2 mlrd. HRK (rast od 13,3 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,8 mlrd. HRK (rast od 5,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih osam mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (39,8 %), osiguranje cestovnih vozila (20,3 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,2 %) i ostala osiguranja imovine (10,2 %).


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.