DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U OŽUJKU 2022. IZNOSILA JE 3,55 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. iznosila je 3,55 mlrd. HRK, od čega se 0,84 mlrd. HRK (23,52 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 2,71 mlrd. HRK (76,48 %) na premiju neživotnih osiguranja. Zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. bila je za 9,02 % viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,86 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 6,36 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (27,76 %) i osiguranje cestovnih vozila (14,61 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,62 %) te ostala osiguranja imovine (13,18 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2022. iznosio je 1,88 mlrd. HRK, što je porast od 5,30 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,81 mlrd. HRK (rast od 6,96 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,07 mlrd. HRK (rast od 4,07 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,55 %), osiguranje cestovnih vozila (19,63 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,58 %) i ostala osiguranja imovine (8,84 %).


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.