DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U PRVIH ŠEST MJESECI 2021. IZNOSILA JE 6,4 MLRD.

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U lipnju 2021. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih šest mjeseci 2021. iznosila je 6,4 mlrd. HRK, od čega se 1,6 mlrd. HRK odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,8 mlrd. HRK na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,9 %) te ostala osiguranja imovine (13,2 %). Na godišnjoj se razini premija u životnom osiguranju povećala za 13,3 %, premija u neživotnom osiguranju 13,1 %, dok se ukupna zaračunata bruto premija povećala za 13,1 %.

Bruto iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,5 mlrd. HRK, što je na godišnjoj razini porast od 8,2 %. Od tog iznosa na životno osiguranje odnosi se 1,5 mlrd. HRK (pad od 2,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 2,0 mlrd. HRK (rast od 18,2 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih 6 mjeseci 2021. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (34,7 %), osiguranje cestovnih vozila (18,5 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (16,0 %) i ostala osiguranja imovine (9,7 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.