DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U RUJNU 2022. IZNOSILA JE 9,7 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U rujnu 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 9,7 mlrd. HRK, od čega se 2,2 mlrd. HRK (22,4 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 7,6 mlrd. HRK (77,6 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih devet mjeseci 2022. povećala za 7,19 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome je godišnji rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,7 %, dok je premija životnih osiguranja bila manja za 0,6 % u odnosu na prvih devet mjeseci 2021. godine. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (31,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (15,8 %) te ostala osiguranja imovine (12,4 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 5,7 mlrd. HRK, što je porast od 9,4 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,4 mlrd. HRK (rast od 13,4 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 3,2 mlrd. HRK (rast od 6,6 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih devet mjeseci najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,0 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (7,9 %) i ostala osiguranja imovine (12,4 %).


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.