DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U RUJNU 2023. IZNOSILA JE 1,3 MLRD. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U rujnu 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih devet mjeseci 2023. iznosila je 1,3 mlrd. EUR, od čega se 0,2 mlrd. EUR (17,15 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,1 mlrd. EUR (82,85 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,7 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,3 %).

zbp.JPG

Iznos likvidiranih šteta u prvih devet mjeseci 2023. iznosio je 813,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 315,4 mil. EUR (38,8 %), a na neživotno osiguranje 498,0 mil. EUR (61,2 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,7 %), osiguranje cestovnih vozila (20,9 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,9 %).

lš.JPG

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.