DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U SRPNJU 2023. IZNOSILA JE 1,0 MLRD. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih sedam mjeseci 2023. iznosila je 1,0 mlrd. EUR, od čega se 173,2 mil. EUR (17,3 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 829,9 mil. EUR (82,7 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,6 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %).

zbp.JPG

Iznos likvidiranih šteta u prvih sedam mjeseci 2023. iznosio je 637,4 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 257,2 mil. EUR (40,3 %), a na neživotno osiguranje 380,2 mil. EUR (59,7 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (43,3 %), osiguranje cestovnih vozila (20,9 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (6,5 %).

lš.JPG

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.