DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U STUDENOM 2022. IZNOSILA JE 11,6 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U studenome 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija od početka 2022. iznosila je 11,6 mlrd. HRK, od čega se 2,6 mlrd. HRK (22,0 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 9,0 mlrd. HRK (78,0 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih jedanaest mjeseci 2022. povećala za 7,8 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 11,3 %, dok je premija u životnom osiguranju bila manja za 2,9 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (32,8 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (16,2 %) te ostala osiguranja imovine (11,3 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 7,0 mlrd. HRK, što je porast od 7,9 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 2,9 mlrd. HRK (rast od 10,2 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 4,1 mlrd. HRK (rast od 6,3 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (38,0 %), osiguranje cestovnih vozila (19,9 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,9 %) i ostala osiguranja imovine (11,3 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.