DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U SVIBNJU 2022. IZNOSILA JE 5,71 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U svibnju 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. iznosila je 5,71 mlrd. HRK, od čega se 1,27 mlrd. HRK (22,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 4,44 mlrd. HRK (77,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. Na godišnjoj se razini ukupna zaračunata bruto premija u prvih pet mjeseci 2022. povećala za 6,25 %, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 10,74 %, dok je premija životnih osiguranja pala za 6,97 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (29,3 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (14,7 %) te ostala osiguranja imovine (14,6 %).

Iznos likvidiranih šteta istodobno je iznosio 3,11 mlrd. HRK, što je porast od 3,1 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 1,33 mlrd. HRK (rast od 3,9 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,78 mlrd. HRK (rast od 2,5 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u prvih pet mjeseci 2022. najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,4 %), osiguranje cestovnih vozila (19,8 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,1 %) i ostala osiguranja imovine (10,0 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.