DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U SVIBNJU 2024. IZNOSILA JE 776 MIL. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U svibnju 2024. poslovalo je ukupno 14 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija u prvih pet mjeseci 2024. iznosila je 776,7 mil. EUR, od čega se 133,8 mil. EUR (17,2 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 642,9 mil. EUR (82,8 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,9 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (18,9 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,2 %).

zbp.JPG

Iznos likvidiranih šteta u prvih pet mjeseci 2024. iznosio je 552,6 mil. EUR. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 216,0 mil. EUR (39,1 %), a na neživotno osiguranje 336,7 mil. EUR (60,9 %). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (41,3 %), osiguranje cestovnih vozila (21,8 %) i osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,7 %).

LŠ.JPG

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.