DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U VELJAČI 2022. IZNOSILA JE 2,24 MLRD

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U veljači 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva dva mjeseca 2022. godine iznosila je 2,24 mlrd. HRK, od čega se 0,46 mlrd. HRK (20,45 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 1,78 mlrd. HRK (79,55 %) na premiju neživotnih osiguranja. Zaračunata bruto premija u siječnju i veljači 2022. bila je za 6,29 % viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,40 %, dok je premija u životnom osiguranju pala za -4,28 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (26,46 %) i osiguranje cestovnih vozila (14,15 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (13,56 %) te ostala osiguranja imovine (12,54 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2022. iznosio je 1,17 mlrd. HRK, što je porast od 5,73 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,49 mlrd. HRK (rast od 7,58 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 0,68 mlrd. HRK (rast od 4,44 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju u veljači najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (36,40 %), osiguranje cestovnih vozila (18,57 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (9,67 %) i ostala osiguranja imovine (8,96 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.