DRUŠTVA ZA OSIGURANJE - ZARAČUNATA BRUTO PREMIJA U VELJAČI 2023. IZNOSILA JE 258,3 MIL. EUR

U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

U veljači 2023. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna naplaćena premija, koju je Hanfa počela iskazivati od siječnja 2023, u prva dva mjeseca 2023. iznosila je 258,3 mil. EUR, od čega se 48,1 mil. EUR (18,6 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 210,1 mil. EUR (81,4 %) na premiju neživotnih osiguranja. U strukturi naplaćene premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (35,1 %), zatim osiguranje cestovnih vozila (17,2 %) te osiguranje od požara i elementarnih šteta (10,0 %).

Iznos likvidiranih šteta u prva dva mjeseca 2023. iznosio je 172,2 mil. EUR, što je porast od 10,7 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 71,7 mil. EUR (rast od 10,7 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 100,5 mil. EUR (također rast od 10,7 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (43,6 %), osiguranje cestovnih vozila (21,7 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (5,1 %) i ostala osiguranja imovine (9,9 %).

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.