IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 130 MILIJARDI KRAJEM OŽUJKA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj ožujka s više od 130 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) u ožujku 2021. godine imali su 2.065.960 članova, od toga 3.250 novih članova u ožujku 2021., a za 772 člana je prestalo članstvo zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Neto imovina OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosila je 123,8 mlrd. HRK te se u odnosu na prethodni mjesec povećala za 2,0 %, dok se u odnosu na kraj 2020. povećala za 4,0 %. Mjesečni prinosi Mirex indeksa iznosili su 2,6 % za kategoriju A, 1,6 % za kategoriju B i 0,1 % za kategoriju C. Prinosi Mirex indeksa u prvom tromjesečju 2021. kretali su se od 0,2 % za kategoriju C, 2,9% za kategoriju B i 4,7 % za kategoriju A, što prvenstveno reflektira efekt niskih vrijednosti indeksa netom nakon snažne kontrakcije cijena u ožujku 2020. godine. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju ožujka 2021. iznosili su za Mirex A 7,4 %, za Mirex B 5,5 % i za Mirex C 5,0 %. Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 65,2 % ukupne neto imovine, dok su istovremeno ulaganja u dionice činila 19,4 %. Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove s udjelom od 10,2 %.

Broj članova svih 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,6 % na mjesečnoj razini , pa su na kraju mjeseca ODMF-ovi imali ukupno 336.230 članova.
Na temelju zakonskih izmjena koje su stupile na snagu krajem 2019. članovi dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pri odlasku u mirovinu birati način isplate ušteđene mirovine: putem mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD) kao i prije izmjena, putem mirovinskog društva (fonda) ili putem društva za životno osiguranje (ovaj način isplate još nije zaživio u praksi). Osim toga članovima je na raspolaganju i mogućnost jednokratne novčane isplate do iznosa od 100.000 HRK, dok se ostatak ušteđenog iznosa mirovine isplaćuje putem jednog od izabranih modela isplate.
U prva tri mjeseca 2021. članovima ODMF-ova isplaćeno je ukupno 77,2 mil. HRK. Najveći dio tih isplata (25,4 mil. HRK ili 32,9 %) odnosio se na jednokratne isplate u novcu. Dodatnih 16,1 mil. HRK, odnosno 20,9 % od ukupnih isplata ODMF-ova u prvom tromjesečju 2021., isplaćeno je kroz transferiranje sredstava u MOD-ove radi isplate mirovina dok je putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno još 12,7 mil. HRK ili 16,5 % ukupnih isplata. Ostale isplate u iznosu od 22,9 mil. HRK, ili 29,7 % ukupnih isplata, odnose se na isplate u slučaju smrti, isplate s osnove promjene fonda te isplate zbog ostalih razloga.
Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se u ožujku 2021. za 0,03 % na mjesečnoj razini, pa su ZDMF-ovi na kraju mjeseca imali 44.775 članova.
Ukupne isplate iz ZDMF-ova u prva tri mjeseca 2021. iznosile su 14,7 mil. HRK. Od toga su najveći dio činile isplate s osnove promjene fonda u iznosu od 4,2 mil. HRK ili 29,0 % ukupnih tromjesečnih isplata ZDMF-ova. Dodatnih 4,0 mil. HRK, ili 26,9 % ukupnih isplata, transferirano je MOD-ovima, a sličan iznos (3,7 mil. HRK ili 25,2 %) isplaćen je članovima i putem jednokratnih isplata. Ostatak od 1,8 mil. HRK, ili 12,5 % ukupnih isplata, isplaćen je članovima putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina ODMF-ova u ožujku je porasla za 2,0 % u odnosu na prethodni mjesec, te je iznosila 5,8 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi kretali u rasponu od 0,1 % do 2,6 %. Raspon prinosa u prvom tromjesečju 2021. kretao se između 0,1 % i 4,3%. Sličan mjesečni rast neto imovine ostvarili su i ZDMF-ovi te je ona krajem ožujka iznosila 1,24 mlrd (rast od 3,3 % u odnosu na kraj 2020.). HRK. Raspon mjesečnih prinosa kretao se od 0,3 % do 2,4 %, dok su se tromjesečni prinosi kretali između 0,7 % i 4,6 %.

Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja te se nije značajno mijenjala u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s 57,7 %, zatim dionice s 25,6 %, te investicijski fondovi s 11,1 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.