IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 131 MILIJARDI KRAJEM TRAVNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj travnja s više od 131 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) u travnju 2021. godine imali su 2.068.342 članova, od toga 2.382 novih članova u travnju 2021., a za 891 člana je prestalo članstvo zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Neto imovina OMF-ova u travnju 2021. povećala se za 0,7 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 124,6 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,6 % za kategoriju A, 0,3 % za kategoriju B i - 0,1 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa kretali su se od 2,3 % za kategoriju C do 14,5 % za kategoriju A, što prvenstveno reflektira efekt niske bazne vrijednosti udjela iz travnja 2020., ali djelomično i nastavak trenda oporavka vrijednosti udjela u 2021. Time su anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju travnja 2021. iznosili 7,4 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 5,0 % za Mirex C.
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 64,4 % ukupne imovine, što je za 0,5 % manje nego u ožujku. Istodobno su ulaganja u dionice porasla za 2,4 % pa su na kraju travnja 2021. iznosila 24,6 mlrd. HRK, odnosno 19,8 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,1 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja ističu se ulaganja u investicijske fondove u visini od 10,2 % imovine.

Na kraju travnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) brojalo je ukupno 338.336 članova, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao je relativno nepromijenjen pa su ZDMF-ovi na kraju travnja 2021. brojali 44.750 članova.
Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju iznosile su 61,3 mil. HRK, što je za 9,5 % više u odnosu na ožujak. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,0 mil. HRK, što je za 19,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio isplata odnosio se na jednokratne isplate u novcu u visini od 6,8 mil. HRK (28,2 % ukupnih isplata u travnju 2021.), putem mirovinskog društva (fonda) isplaćeno je dodatnih 5,2 mil. HRK (21,5 %), dok je u MOD-ove transferirano 4,9 mil. HRK (20,3 %). Ostale isplate u iznosu od 7,2 mil. HRK (30,1 %) odnose se na isplate u slučaju smrti, isplate s osnove promjene fonda te isplate zbog ostalih razloga.

Neto imovina DMF-ova u travnju je porasla za 0,5 % te je iznosila 7,0 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,5 % do 0,8 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 1,8 % do 14,7 %. Struktura ulaganja DMF-ova slična je onoj kod OMF-ova, uz nešto veći udio vlasničkih ulaganja, te se nije značajnije mijenjala u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 57,6 % u ukupnoj imovini, zatim dionice s 25,5 %, te investicijski fondovi s 11,1 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.