IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 132 MILIJARDE KRAJEM SVIBNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj svibnja s više od 132 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju svibnja 2021. imali 2.070.165 članova, od toga 3.613 novih članova u travnju 2021., a za 1.959 članova je prestalo članstvo zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Neto imovina OMF-ova u svibnju 2021. povećala se za 0,6 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 125,3 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,3 % za kategoriju B i - 0,1 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1 % za kategoriju C, 3,5 % za kategoriju B i 6,5 % za kategoriju A , čime je nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Anualizirani prinosi Mirexa od početka rada OMF-ova na kraju svibnja 2021. iznosili su 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja iznosila su 79,8 mlrd. HRK (63,7 % ukupne imovine), te je njihov udio za 0,6 postotnih bodova niži nego u travnju. Istodobno je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 0,6 p.b. pa su ulaganja u dionice na kraju svibnja 2021. iznosila 24,8 mlrd. HRK, odnosno 19,8 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,1 %, a ulaganja u strane dionice 8,7 % ukupne imovine OMF-ova.
Na kraju svibnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) imalo je 340.332 člana, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao je relativno nepromijenjen pa su ZDMF-ovi na kraju svibnja 2021. imali 44.730 članova.
Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u svibnju 2021. iznosile su 54,4 mil. HRK, što je za 3,6 % manje u odnosu na travanj. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 29,3 mil. HRK, što je za 22,1 % više nego prethodni mjesec. Od svih isplata u svibnju njih 23 % su one zbog smrti, 22 % zbog promjene fonda, a ostatak od 55 % isplate zbog umirovljenja. Najveći dio isplata od 6,2 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćeno je u formi jednokatnih isplata, 5,2 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 4,6 mil. HRK transferirano preko mirovinskih osiguravajućih društava.
Neto imovina DMF-ova u svibnju je porasla za 1,1 % te je iznosila 7,1 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,2 % do 1,3 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 1,1 % do 13,5 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,2 % do 6,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 56,3 % u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,7 % te investicijski fondovi s 10,9 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.