IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 139,1 MILIJARDI KRAJEM TRAVNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj travnja s više od 139 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,5 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju travnja 2022. godine ukupno 2.125.356 članova, odnosno 2.954 člana (0,14 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,06 %, u A kategoriji 7,92 %, te u C kategoriji 3,01 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.200 novih članova u travnju njih 4.035 (96,07 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u travnju je prestalo članstvo za 1.246 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u travnju iznosili su 670,6 mil. HRK, odnosno 0,9 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 121,5 mil. HRK, što je 18,25 % više u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova na kraju travnja 2022. iznosila je 131,4 mlrd. HRK, što je za 717,8 mil. HRK (0,54 %) manje u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju travnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -1,30 % za kategoriju A, -0,88 % za kategoriju B i -1,18 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,52 % za kategoriju A, 1,36 % za kategoriju B i -3,21 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,00 % za Mirex A, 5,28 % za Mirex B i 3,81 % za Mirex C[1] .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju travnja iznosila su 84,4 mlrd. HRK (64,2 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,80 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u travnju je smanjena za 0,36 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,65 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,53 %, a ulaganja u strane dionice 8,11 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,3 mlrd. HRK (11,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,19 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u travnju 3,4 % imovine, odnosno 4,4 mlrd. HRK. 
U travnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,50 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio za 0,04 %, čime su spomenuti fondovi brojali 359.267 (ODMF) odnosno 46.002 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u travnju 2022. iznosile su 55,47 mil. HRK, odnosno 14,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec.
Ukupne isplate iz DMF-ova u travnju 2022. iznosile su 26,98 mil. HRK, što je za 19,2 mil. HRK (41,51 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 72,21 %, isplate zbog promjene fonda 20,69 %, a isplate zbog smrti 7,09 % ukupnih isplata u travnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 7,19 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,78 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,51 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).
Neto imovina DMF-ova u travnju se smanjila za 62,3 mil. HRK (0,81 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,66 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u travnju su se kretali od -2,42 % do -0,37 %, a prinosi na godišnjoj razini od -4,06 % do 2,71 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,86 % neto imovine, zatim dionice s 25,59 % te investicijski fondovi s 11,43 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,57 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,09 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,08 p.b.
MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)
Na kraju prvog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 8.642 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.471 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju prvog tromjesečja 2022. iznosila je 2,2 mlrd. HRK, odnosno 641,3 mil. HRK ili 41,8 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prva tri mjeseca 2022. godine iznosila je -6,1 mil. HRK, što je za 7,2 mil. HRK manje nego u istom razdoblju 2021.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.