IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 139,8 MILIJARDI KRAJEM OŽUJKA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj ožujka s 139,8 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,5 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju ožujka 2022. ukupno 2.122.402 člana, odnosno 3.267 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,21 %, u A kategoriji 7,14 % te u C kategoriji 3,05 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.049 novih članova u ožujku njih 3.898 (96,27 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u ožujku je prestalo članstvo za 782 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 664,7 mil. HRK, odnosno 4,78 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 102,7 mil. HRK, što je 11,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova u ožujku se povećala za 2,1 mlrd. HRK (1,64 %) te je na kraju mjeseca iznosila 132,12 mlrd. HRK. Nakon pada u veljači mjesečni prinosi Mirexa A i B kategorije blago su se oporavili u ožujku i rasli su 2,21 % za kategoriju A, 1,30 % za kategoriju B i -0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 6,48 % za kategoriju A, 2,54 % za kategoriju B i -2,13 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,27 % za kategoriju A, 5,35 % za kategoriju B i 4,01 % za kategoriju C.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 83,8 mlrd. HRK (63,43 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,92 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u ožujku povećana je za 0,68 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 27,8 mlrd. HRK, odnosno 21,0 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,6 % ukupne imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove na kraju ožujka iznosila su 15,7 mlrd. HRK (11,86 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti iznosili su na kraju ožujka 4,2 mlrd. HRK (3,15 % imovine).

U ožujku 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,51 % na mjesečnoj razini, dok je broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao relativno nepromijenjen, čime su spomenuti fondovi imali 357.470 (ODMF), odnosno 46.022 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u ožujku 2022. iznosile su 64,6 mil. HRK, odnosno 0,11 % manje nego prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku 2022. iznosile su 46,13 mil. HRK, što je za 13,6 mil. HRK (41,81 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Od toga su isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile 74,19 %, isplate zbog promjene fonda 21,08 %, a isplate zbog smrti 4,73 % ukupnih isplata u ožujku 2022. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 16,33 mil. HRK (47,72 %) transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), 11,44 mil. HRK (33,42 %) isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, a 6,46 mil. HRK (18,57 %) putem mirovinskog društva (fonda).

Neto imovina DMF-ova u ožujku je povećana za 102,2 mil. HRK (1,34 %) te je iznosila 7,72 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od -0,08 % do 2,52 %, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu od -2,87 % do 5,20 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,29 % neto imovine, zatim dionice s 25,51 % te investicijski fondovi s udjelom od 11,34 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,20 p.b., kao i ulaganja u investicijske fondove za 0,57 p.b dok su se povećala ulaganja u dionice za 0,68 p.b.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.