IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA 140 MILIJARDI KRAJEM KOLOVOZA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj kolovoza s više od 140 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,1 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju kolovoza 2022. godine ukupno 2.150.492 člana, odnosno 10.038 članova (0,47 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 87,2 %, u A kategoriji 9,3 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.138 novih članova u kolovozu njih 10.940 (98,2 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u kolovozu je prestalo članstvo za 1.100 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u kolovozu iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca.), odnosno 1,1 % manje nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 156,3 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 12,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 132,5 mlrd. HRK, što je za 165,1 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju kolovoza nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,3 % za kategoriju A, -0,3 % za kategoriju B i -0,5 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 0,5 % za kategoriju A, -1,3 % za kategoriju B i -4,1 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7 % za Mirex A, 5,2 % za Mirex B i 3,6 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila su 85,7 mlrd. HRK (64,67 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju kolovoza 2022. iznosila je 20,4 % imovine OMF-ova (27,0 mlrd. HRK), što također čini povećanje njihovog udjela za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,0 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,1 mlrd. HRK (10,7 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u kolovozu 3,5 % imovine, odnosno 4,7 mlrd. HRK. 
U kolovozu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,1 %, čime su spomenuti fondovi imali 366.135 (ODMF) odnosno 46.739 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u kolovozu 2022. iznosile su 62,9 mil. HRK (0,8 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 17,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.
Ukupne isplate iz DMF-ova u kolovozu 2022. iznosile su 22,3 mil. HRK, što je za 0,6 mil. HRK (2,8 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,2 %, isplate zbog promjene fonda 18,7 %, a isplate zbog smrti 5,1 % ukupnih isplata u kolovozu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 4,7 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata, 6,9 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,1 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).
Neto imovina DMF-ova u kolovozu se povećala za 21,1 mil. HRK (0,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,7 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u kolovozu su se kretali od -0,6 % do 0,2 %, a prinosi na godišnjoj razini od -7,4 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,4 % imovine, zatim dionice s 25,1 % te investicijski fondovi s 10,5 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., ulaganja u investicijske fondove su stagnirala, dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,1 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.