IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 140,7 MILIJARDI KRAJEM STUDENOG

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj studenog s 140,7 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,1 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju studenoga 2022. godine ukupno 2.172.342 člana, odnosno 6.412 članova (0,3 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u kategoriji B nalazilo 86,0 %, u kategoriji A 10,3 %, a u kategoriji C 3,7 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 7.864 nova člana u studenome njih 7.607 (96,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u studenome je prestalo članstvo za 1.452 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u studenome iznosili su 705,4 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), gotovo jednako kao u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 187,2 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja listopada 2022.), što je 24,5 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila je 133,0 mlrd. HRK, što je za 2,2 mlrd. HRK (1,7 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju studenoga nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,3 % za kategoriju B i 1,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su -1,2 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -4,7 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,4 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,4 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga 2022. iznosila su 84,1 mlrd. HRK (63,3 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se (0,5 p.b.) te su ona na kraju studenoga 2022. iznosila 20,1 % imovine OMF-ova (26,7 mlrd. HRK). Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,9 %, a ulaganja u strane dionice 8,2 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,5 mlrd. HRK (10,9 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su 6,9 mlrd. HRK, odnosno 5,2 % imovine OMF-ova na kraju studenoga 2022.

U studenome 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) za 0,3 %, čime su spomenuti fondovi imali 370.860 (ODMF) odnosno 46.878 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u studenome 2022. iznosile su 78,1 mil. HRK (1,0 % neto imovine s kraja listopada), odnosno 32,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u studenome 2022. iznosile su 23,2 mil. HRK, što je za 0,8 mil. HRK (3,2 %) manje od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 76,1 %, isplate zbog promjene fonda 19,9 %, a isplate zbog smrti 4,0 % ukupnih isplata u studenome. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 5,6 mil. HRK u obliku jednokratnih isplata i 7,1 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u studenome se povećala za 148,7 mil. HRK (2,0 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,8 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u studenome su se kretali od 0,5 % do 3,3 %, a prinosi na godišnjoj razini od -9,0 % do -0,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja na kraju studenoga 2022. čine obveznice s udjelom od 55,2 % imovine, zatim dionice s 24,7 % te investicijski fondovi s 11,1 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok su ulaganja u dionice stagnirala (rast od 0,03 p.b.)

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.


[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenih u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.