IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE 20 MILIJARDI KRAJEM SRPNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj srpnja s 20 milijardi eura ukupne neto imovine i s 2,2 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju srpnja 2023. ukupno 2.210.659 članova, odnosno 6.741 člana (0,31 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,3 %, u A kategoriji 12,4 % te u C kategoriji 4,3 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 8.298 novih članova u srpnju njih 8.107 (97,7 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u srpnju je prestalo članstvo za 1.557 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u srpnju iznosili su 109,9 mil. EUR (0,6 % neto imovine s kraja lipnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 28,5 mil. EUR (0,2 % neto imovine s kraja lipnja), što je za 2.4 mil. EUR manje u odnosu na prethodni mjesec.

mirex.JPG

Neto imovina OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila je 19,2 mlrd. EUR, što je za 268,5 mil. EUR (1,4 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju srpnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,8 % za kategoriju A, 1,0 % za kategoriju B i 0,2 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 9,0 % za kategoriju A, 4,0 % za kategoriju B i -0,6 % za kategoriju C, a anualizirani[1] prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,0 % za Mirex A, 5,1 % za Mirex B i 3,2 % za Mirex C[2].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju srpnja 2023. iznosila su 11,8 mlrd. EUR (61,7 % imovine) te se njihov udio smanjio za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,3 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju srpnja 2023. iznosila 22,1 % imovine OMF-ova (4,2 mlrd. EUR). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 13,2 %, a ulaganja u strane dionice 8,9 % imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,2 mlrd. EUR (11,5 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u srpnju 3,3 % imovine, odnosno 636,2 mil. EUR.

odmf.JPG

Na kraju srpnja 2023. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,3 % na mjesečnoj razini, a broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio se za 0,7 %, čime su spomenuti fondovi brojali 384.307 (ODMF) odnosno 47.913 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u srpnju 2023. iznosile su 8,2 mil. EUR (0,7 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je smanjenje od 0,4 mil. EUR u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u srpnju 2023. iznosile su 3,2 mil. EUR, što je za 0,1 mil. EUR (4,3 %) manje od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 %, isplate zbog promjene fonda 25,8 %, a isplate zbog smrti 6,4 % ukupnih isplata u srpnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 mil. EUR isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 mil. EUR u formi jednokratnih isplata, a 0,3 mil. EUR transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

zdmf.JPG

Neto imovina DMF-ova u srpnju se povećala za 16,4 mil. EUR (1,4 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 1,2 mlrd. EUR. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u srpnju su se kretali od 0,2 % do 2,1 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,3 % do 9,9 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (54,5 % imovine), a zatim dionice (26,3 %) te investicijski fondovi (11,6 %). Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,1 p.b., udio dionica povećao se za 0,5 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove smanjio se za 0,3 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Anualizirani prinos predstavlja geometrijsku sredinu godišnjih prinosa ostvarenu u promatranom razdoblju.

[2] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.