IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA JE SKORO 137 MILIJARDI KRAJEM RUJNA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj rujna s skoro 137 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,1 milijuna članova u OMF-u

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju rujna 2022. ukupno 2.160.216 članova, odnosno 9.724 člana (0,45 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pri tome se u B kategoriji nalazilo 86,7 %, u A kategoriji 9,8 %, te u C kategoriji 3,5 % od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 11.144 novih članova u rujnu njih 10.913 (97,9 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u rujnu je prestalo članstvo za 1.420 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u rujnu iznosili su 719,6 mil. HRK (0,5 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 2,0 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 157,0 mil. HRK (0,1 % neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 129,4 mlrd. HRK, što je za 3,1 mlrd. HRK (2,3 %) manje u odnosu na kraj kolovoza. Na kraju rujna nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -3,7 % za kategoriju A, -2,8 % za kategoriju B i -2,1 % za kategoriju C. Istovremeno su godišnji prinosi Mirexa iznosili -2,9 % za kategoriju A, -4,0 % za kategoriju B i -6,1 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,2 % za Mirex A, 5,0 % za Mirex B i 3,3 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila su 84,4 mlrd. HRK (65,2 % imovine) te se njihov udio povećao za 0,6 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova na kraju rujna 2022. iznosila je 19,5 % (25,2 mlrd. HRK), što čini smanjenje njihovog udjela za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 12,1 %, a ulaganja u strane dionice 7,4 % imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 13,6 mlrd. HRK (10,5 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,2 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u rujnu 4,0 % imovine, odnosno 5,1 mlrd. HRK. 
U rujnu 2022. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 % na mjesečnoj razini, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) smanjio se za 0,01 %, zbog čega su spomenuti fondovi imali 367.700 (ODMF) odnosno 46.720 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u rujnu 2022. iznosile su 56,8 mil. HRK (0,7 % imovine s kraja prethodnog mjeseca), odnosno 9,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec.
Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2022. iznosile su 26,1 mil. HRK, što je za 3,7 mil. HRK (16,8 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 75,8 %, isplate zbog promjene fonda 20,9 %, a isplate zbog smrti 3,3 % ukupnih isplata u rujnu. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 7,0 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD), 6,9 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je u obliku jednokratnih isplata isplaćeno 5,8 mil. HRK. U rujnu 2022. prvi je put isplaćeno i 88 tis. HRK putem životnog osiguranja.
Neto imovina DMF-ova u rujnu se smanjila za 196,1 mil. HRK (2,5 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 mlrd. HRK. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali od -5,0 % do -1,4 %, a prinosi na godišnjoj razini od -11,6 % do -3,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 56,7 % imovine, zatim dionice s 24,3 % te investicijski fondovi s 10,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,3 p.b., ulaganja u investicijske fondove narasla su za 0,1 p.b., dok se značaj ulaganja u dionice smanjio za 0,8 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.