IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 133 MILIJARDE KRAJEM LIPNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj lipnja s više od 133 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,4 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju lipnja 2021. imali 2.072.616 članova, od toga 3.559 novih članova u svibnju 2021., a za 1.277 članova je prestalo članstvo zbog odlaska u mirovinu ili smrti.

Neto imovina OMF-ova u lipnju 2021. povećala se za 0,9 % u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 126,4 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,1 % za kategoriju A, 0,6 % za kategoriju B i 0,03 % za kategoriju C, čime je i dalje nastavljen trend oporavka vrijednosti udjela u 2021. Tako prinosi Mirexa od početka godine iznose 0,1 % za kategoriju C, 4,2 % za kategoriju B i 7,6 % za kategoriju A, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,8 % za Mirex C na kraju lipnja 2021.

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju lipnja iznosila su 80,0 mlrd. HRK (63,3 % ukupne imovine), te se njihov udio povećao za 0,3 postotnih bodova u odnosu na svibanj 2021. Istodobno je zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,2 p.b. pa su ulaganja u dionice na kraju lipnja 2021. iznosila 25,3 mlrd. HRK, odnosno 20,0 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,3 %, a ulaganja u strane dionice 8,8 % ukupne imovine OMF-ova.

Na kraju lipnja 2021. 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) imalo je 342.226 članova, što je povećanje od 0,6 % na mjesečnoj razini. Broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se na mjesečnoj razini za 1,6 % (721 član) pa su ZDMF-ovi na kraju lipnja 2021. imali 45.461 člana.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u lipnju 2021. iznosile su 60,5 mil. HRK, što je 11,1 % više u odnosu na svibanj. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 24,3 mil. HRK, što je 17,1 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata u lipnju njih 18,4 % su one zbog smrti, 21,0 % zbog promjene fonda, a ostatak od 60,6 % isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Najveći dio isplata od 6,1 mil. HRK zbog umirovljenja isplaćeno je u formi jednokatnih isplata, 5,3 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), dok je 3,0 mil. HRK transferirano preko mirovinskih osiguravajućih društava.

Neto imovina DMF-ova u lipnju je porasla za 1,2 % te je iznosila 7,2 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,1 % do 1,5 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 0,2 % do 14,5 %, dok se prinosi od početka godine kreću u rasponu od -0,3 % do 7,6 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja i dalje čine obveznice s udjelom od 55,5 % u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 26,3 % te investicijski fondovi s 11,3 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,7 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove veći je za 0,5 p.b., dok se udio dionica povećao za 0,6 p.b.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.