IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 137 MILIJARDE KRAJEM LISTOPADA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj listopada s više od 137,9 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,49 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju listopada 2021. ukupno 2.100.579 članova, što je 4.036 članova (0,19 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom je i dalje najveći dio od ukupno 5.067 novih članova (94,7 %) automatizmom rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u listopadu 2021. prestalo je članstvo za 1.315 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju listopada 2021. povećala se za 1,1 % na mjesečnoj razini te je iznosila 130,5 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 1,7 % za kategoriju A, 0,8 % za kategoriju B te -0,02 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su 11,3 % za kategoriju A, 6,1 % za kategoriju B i 0,5 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,7 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,6 % za Mirex C .
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju listopada iznosila su 82,2 mlrd. HRK (63,0 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,9 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova porasla za 2,5 p.b., te su ona krajem listopada iznosila 27,1 mlrd. HRK, odnosno 20,7 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 11,6 %, a ulaganja u strane dionice 9,1 % ukupne imovine OMF-ova.

U listopadu 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,5 %, a broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao se za 0,2 %, čime su spomenuti fondovi imali 348.464 odnosno 45.588 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 62,3 mil. HRK, što je za 13,3 % više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 23,5 mil. HRK, što je za 4,3 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 9,3 % bile su one zbog smrti, 25,9 % zbog promjene fonda, a 64,8 % zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,8 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 6,2 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 3,2 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u listopadu je porasla za 97,0 mil. HRK (1,3 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,45 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -0,23 % do 1,69 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od 0,06 % do 17,51 %, dok su prinosi od početka godine bili u rasponu od -0,13 % do 11,48 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,6 % neto imovine, zatim dionice s 25,8 % te investicijski fondovi s 12,3 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,8 %, udio dionica povećao se za 0,5 %, a ulaganja u investicijske fondove za 1,3 %.

Na kraju trećeg tromjesečja 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 6.954 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.768 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju trećeg tromjesečja 2021. iznosila je 1,9 mlrd. HRK, odnosno 632,9 mil. HRK ili 50,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u prvih devet mjeseci 2021. iznosila je 4,2 mil. HRK, što je za 43,9 % manje nego u istom razdoblju 2020.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.