IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA PREKO 138 MILIJARDE KRAJEM STUDENOGA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj studenoga s više od 138,4 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,49 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) su na kraju studenoga 2021. imali ukupno 2.105.761 člana, što je 5.182 člana (0,25 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Od ukupno 6.513 novih članova njih 6.256 (96,1 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti prestalo je članstvo za 1.331 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju studenoga 2021. povećala se za 0,3 % na mjesečnoj razini te je iznosila 130,96 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi Mirexa iznosili su -0,3 % za kategoriju A, 0,0 % za kategoriju B te -0,2 % za kategoriju C. Prinosi Mirexa od početka godine iznosili su 10,9 % za kategoriju A, 6,1 % za kategoriju B i 0,4 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili 7,5 % za Mirex A, 5,5 % za Mirex B i 4,5 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju studenoga iznosila su 82,6 mlrd. HRK (63,0 % ukupne imovine) te se njihov udio povećao za 0,06 p.b. na mjesečnoj razini. U istom je razdoblju zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova smanjena za 0,3 p.b., te su ona na kraju studenoga iznosila 26,7 mlrd. HRK, odnosno 20,4 % imovine OMF-ova. Pri tome su ulaganja u domaće dionice činila 11,5 %, a ulaganja u strane dionice 9,0 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 15,0 mlrd. HRK (11,4 % imovine), a njihov je udio u ukupnoj imovini povećan u odnosu na prethodni mjesec za 0,13 p.b. Novac i depoziti činili su u studenome 3,9 % imovine, odnosno 5,1 mlrd. HRK, što je za 5,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

U studenome 2021. broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) smanjio se za 0,7 %, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,4 %, čime su spomenuti fondovi imali 345.999, odnosno 45.788 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 78,9 mil. HRK, što je 26,6 % više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 22,9 mil. HRK, što je 2,9 % manje nego prethodni mjesec. Od svih isplata, njih 6,8 % bile su one zbog smrti, 24,0 % zbog promjene fonda, a 69,82% isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga. Kod isplata zbog umirovljenja 5,9 mil. HRK isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 5,5 mil. HRK isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, dok je 4,3 mil. HRK transferirano za isplatu u mirovinska osiguravajuća društva.

Neto imovina DMF-ova u studenome je porasla za 10,5 mil. HRK (0,314 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,5 mlrd. HRK, dok su se mjesečni prinosi pojedinačnih fondova kretali u rasponu od -1,0 % do -0,05 %. Raspon godišnjih prinosa iznosio je od -0,51 % do 12,74 %, dok su prinosi od početka godine bili u rasponu od -0,41 % do 10,47 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 54,6 % neto imovine, zatim dionice s 25,2 % te investicijski fondovi s 12,6 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,1 %, udio dionica za 0,6 %, dok su se ulaganja u investicijske fondove povećala za 0,3 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.