IMOVINA ČLANOVA MIROVINSKIH FONDOVA IZNOSILA SKORO 141 MILIJARDI KRAJEM SIJEČNJA

Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi u Hrvatskoj dočekali su kraj siječnja s više od 140,9 milijardi kuna ukupne neto imovine i s preko 2,5 milijuna članova

Obvezni mirovinski fondovi (OMF) na kraju siječnja 2022. godine imali su ukupno 2.115.550 članova, odnosno 4.358 članova (0,21 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,68 %, u A kategoriji 7,36 %, te u C kategoriji 2,96 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.415 novih članova u siječnju njih 5.268 (97,29 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u siječnju je prestalo članstvo za 1.057 osiguranika.

Neto imovina OMF-ova na kraju siječnja 2022. iznosila je 133,1 mlrd. HRK, što je za 136,5 mil. HRK (0,1 %) više u odnosu na prosinac 2021. godine. Na kraju siječnja mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,02 % za kategoriju A, -0,24 % za kategoriju B i -0,40 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 12,31 % za kategoriju A, 6,43 % za kategoriju B i -0,18 % za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 7,69 % za Mirex A, 5,47 % za Mirex B i 4,37 % za Mirex C[1].

Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju siječnja iznosila su 82,6 mlrd. HRK (62,1 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,67 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u siječnju je povećana za 0,28 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 28,6 mlrd. HRK, odnosno 21,45 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,56 %, a ulaganja u strane dionice 8,89 % ukupne imovine OMF-ova. Od ostalih oblika ulaganja, ulaganja u investicijske fondove iznosila su 14,8 mlrd. HRK (11,1 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini smanjen za 0,59 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u siječnju 4,8 % imovine, odnosno 6,3 mlrd. HRK.

U siječnju 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,59 % na mjesečnoj razini, dok se broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) povećao za 0,08 %, čime su spomenuti fondovi brojali 353.339 (ODMF) odnosno 46.038 (ZDMF) članova. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u siječnju 2022. iznosile su 77,95 mil. HRK, odnosno 71,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupne isplate iz DMF-ova u siječnju 2022. iznosile su 33,77 mil. HRK, što je za 6,87 mil. HRK (25,52 %) više od iznosa ukupnih isplata DMF-ova u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 61,28 %, isplate zbog promjene fonda 31,61 %, a isplate zbog smrti 7,11 % ukupnih isplata u siječnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja isplaćeno je 8,64 mil. HRK u formi jednokratnih isplata, 6,07 mil. HRK putem mirovinskog društva (fonda), a 5,93 mil. HRK transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).

Neto imovina DMF-ova u siječnju je porasla za 20,7 mil. HRK (0,27 % na mjesečnoj razini) te je iznosila 7,83 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u siječnju su se kretali od -0,89 % do 0,15 %, a prinosi na godišnjoj razini od -0,72 % do 12,14 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 52,04 % neto imovine, zatim dionice s 25,75 % te investicijski fondovi s 12,45 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 0,33 p.b., ulaganja u investicijske fondove za 0,13 p.b , dok se značaj ulaganja u dionice povećao za 0,66 p.b.

MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA (MOD)

Na kraju 2021. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 7.820 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.674 korisnika. Ukupna aktiva MOD-ova na kraju 2021. iznosila je 2,1 mlrd. HRK, odnosno 633,7 mil. HRK ili 44,0 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Ukupna sveobuhvatna dobit MOD-ova u 2021. godini iznosila je 4,02 mil. HRK, što je za 51,1 % manje nego u 2020. godini.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Datumi početka djelovanja: OMF-ovi kategorije B: 30.4.2002., OMF-ovi kategorije A i C: 21.8.2014.