IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU KOLOVOZA IZNOSILA JE 16,8 MILIJARDI KUNA

Zadržan je povećan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove

U kolovozu 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je počeo s radom još jedan fond iz kategorije ostalih fondova. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 16,8 mlrd. HRK te je bila za 1,7 mil. HRK manja u odnosu na prethodni mjesec. Zadržan je i povećan pozitivan predznak ukupnih mjesečnih neto uplata u UCITS fondove, koje su u kolovozu iznosile 65,4 mil. HRK, i to opet najvećim dijelom zbog pozitivnih neto uplata u UCITS fondove iz kategorije „ostali“ (107,8 mil. HRK). Negativne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (-22,4 mil. HRK), mješoviti fondovi (-4,5 mil. HRK) i napajajući fondovi (-7,5 mil. HRK), dok su obveznički fondovi ostvarili pozitivne neto uplate (85,1 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju kolovoza činila je 66,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,4 %, odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U kolovozu 2022. sve vrste UCITS fondova imale su negativan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom, i to napajajući -2,7 %, dionički -0,8 %, mješoviti -2,0 %, ostali -1,5 % i obveznički -0,6 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju kolovoza iznosila je 1, 0 mlrd. HRK (mjesečni rast od 5,5 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 5,7 %.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.