IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU PROSINCA IZNOSILA JE 21,5 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju prosinca za 18,1 % viša u odnosu na kraj 2020. godine

U prosincu 2021. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, kao i u prethodnom mjesecu, a ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 21,5 mlrd. HRK te je bila za 3,3 mlrd. HRK ili 18,1 % viša u odnosu na kraj 2020. godine. Trend pozitivnih ukupnih mjesečnih neto uplata u prosincu je prekinut zbog velikih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova, tako da su ukupne neto uplate svih UCITS fondova također zabilježile negativan predznak (-210,8 mil. HRK). Ukupne neto uplate UCITS fondova u 2021. godini imale su pozitivan predznak (3,0 mlrd. HRK), za razliku od 2020. godine, kada je ukupna godišnja vrijednost otkupljenih udjela nadmašila vrijednost izdanih udjela za 4,9 mlrd. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju prosinca činila je 70,0 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 11,3 % odnosno 6,8 % ukupne neto imovine UCITS fondova.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju prosinca 2021. iznosila je 989,7 mil. HRK (mjesečni rast od 1,2 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,35 %. Na godišnjoj razini neto imovina fonda porasla je za 2,54 %, a godišnji prinos fonda iznosio je 3,55 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.