IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SRPNJA IZNOSILA JE 2,1 MILIJARDI EURA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca bila je za 2,0% veća u odnosu na prethodni mjesec.

U srpnju 2023. poslovalo je ukupno 109 UCITS fondova, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 2,1 mlrd. EUR te je bila za 40,2 mil. EUR ili 2,0 % veća u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u srpnju su bile pozitivne i iznosile su 24,7 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-22,9 mil. EUR), mješoviti fondovi (-3,9 mil. EUR) i napajajući fondovi (-0,4 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (4,5 mil. EUR) i fondovi iz kategorije „ostali“ (47,3 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju srpnja činila je 40,3 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 16,4 % odnosno 13,6 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U srpnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imale su sve vrste UCITS fondova, i to dionički 2,8 %, napajajući 1,2 %, mješoviti 0,8 %, ostali 0,6 % i obveznički 0,2 %.

neto if.JPG

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 141,7 mil. EUR (mjesečni rast od 0,9 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 1,1 %.

Na kraju drugog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U drugom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva (rast od 1,0 %), društva za upravljanje investicijskim fondovima (rast od 3,6 %) i kreditne institucije (rast od 4,4 %). U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija smanjena je za 1,5 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava  povećana je za 14,1 %. U drugom tromjesečju 2023. distribuirano je 240,7 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (pad od 21,0 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 80,0 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, udjeli stranih UCITS fondova čine 8,0 %, a ostatak od 12,0 % čine strani certifikati i ostali strani investicijski proizvodi.

imovina ID.JPG

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.