IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU SVIBNJA IZNOSILA JE 17,1 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju svibnja za 2,43% manja nego prethodni mjesec

U svibnju 2022. poslovala su ukupno 94 UCITS fonda, jedan više nego u prethodnom mjesecu jer je s radom počeo novi fond u kategoriji „ostali“. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 17,13 mlrd. HRK te je bila za 0,43 mlrd. HRK ili 2,43 % manja u odnosu na prethodni mjesec. U svibnju je i dalje zadržan trend negativnih ukupnih mjesečnih neto odljeva UCITS fondova (-281,7 mil. HRK) zbog dominantnih negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-295,3 mil. HRK). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su napajajući fondovi (3,3 mil. HRK) te fondovi iz kategorije „ostali“ (37,7 mil. HRK), dok su negativne neto uplate, pored obvezničkih, zabilježili i dionički fondovi (161 tis. HRK) i mješoviti fondovi (27,3 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju svibnja činila je 66,7 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,8 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -1,84 %, dionički -1,37 %, mješoviti -0,92 %, ostali -0,57 % i obveznički -0,18 %.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju svibnja iznosila je 987,2 mil. HRK (mjesečni pad od 3,74 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio -3,50 %.


Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.