IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU TRAVNJA IZNOSILA JE 1,9 MILIJARDI EURA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca bila je za 1,7% manja u odnosu na prethodni mjesec.

U travnju 2023. poslovala su ukupno 103 UCITS fonda, tri više nego u prethodnom mjesecu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 1,98 mlrd. EUR te je bila za 34,0 mil. EUR ili 1,7 % manja u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne mjesečne neto uplate svih UCITS fondova u travnju su bile pozitivne i iznosile su 17,8 mil. EUR. Negativne neto uplate ostvarili su obveznički fondovi (-39,0 mil. EUR), mješoviti fondovi (-4,3 mil. EUR) i napajajući fondovi (-1,6 mil. EUR). Pozitivne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (1,2 mil. EUR) i fondovi iz kategorije ostali (61,6 mil. EUR). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 44,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 15,0 % odnosno 14,2 % ukupne neto imovine UCITS fondova. U travnju 2023. pozitivan prosječni mjesečni prinos ponderiran imovinom imali su dionički (1,7 %), mješoviti (1,7 %) i ostali (0,3 %), a negativan predznak imali su obveznički -0,2 % i napajajući -0,3 % UCITS fondovi.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 135,8 mil. EUR (mjesečni pad od 0,1 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,2 %. 

Na kraju prvog tromjesečja 2023. poslovale su 23 pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga, odnosno 5 investicijskih društava, 12 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. U prvom tromjesečju 2023. ostvaren je tromjesečni rast vrijednosti imovine kojom upravljaju sve tri grupe ovlaštenih pravnih osoba, i to investicijska društva 16,8 %, društva za upravljanje investicijskim fondovima 2,4 % i kreditne institucije 1,3 %[1]. U odnosu na prethodno tromjesečje imovina pod skrbništvom kreditnih institucija povećana je za 15,4 %, a imovina pod skrbništvom investicijskih društava za 13,5 % . U prvom tromjesečju 2023. distribuirano je 304,8 mil. EUR vrijednosti financijskih instrumenata (porast od 55,4 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 81,7 % čine udjeli domaćih UCITS fondova, dok udjeli stranih UCITS fondova čine 10,9 %.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.

[1] Vrijednost imovine kojom su navedena društva upravljala na kraju prvog tromjesečja 2023. iznosila je za društva za upravljanje investicijskim fondovima 591,1 mil. EUR , za kreditne institucije 50,9 mil EUR i za investicijska društva 4,6 mil. EUR.