IMOVINA UCITS FONDOVA NA KRAJU TRAVNJA IZNOSILA JE 17,5 MILIJARDI KUNA

Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju travnja za 2,87% manja nego prethodni mjesec

U travnju 2022. poslovala su ukupno 93 UCITS fonda, dva manje nego u prethodnom mjesecu jer je jedan obveznički fond otišao u likvidaciju, a drugi obveznički fond pripojen je jednom napajajućem fondu. Ukupna neto imovina UCITS fondova na kraju mjeseca iznosila je 17,56 mlrd. HRK te je bila za 0,52 mlrd. HRK ili 2,87 % manja u odnosu na prethodni mjesec. U travnju je usporen trend negativnih mjesečnih neto uplata, koji su i dalje ostali u minusu (-256,6 mil. HRK), primarno zbog negativnih neto uplata obvezničkih UCITS fondova (-340,4 mil. HRK). Pozitivne mjesečne neto uplate ostvarili su dionički fondovi (34,5 mil. HRK), mješoviti fondovi (16,1 mil. HRK), napajajući fondovi (15,4 mil. HRK) te fondovi iz kategorije „ostali“ (17,9 mil. HRK). Neto imovina obvezničkih fondova na kraju travnja činila je 67,1 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,7 %, odnosno 7,1 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Što se tiče prosječnog mjesečnog prinosa ponderiranog imovinom, sve vrste UCITS fondova zadržale su negativan mjesečni prinos i to: napajajući -2,02 %, dionički -1,88 %, mješoviti -2,97 %, ostali -2,51 % i obveznički -1,23 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju travnja iznosila je 1,03 mlrd. HRK (mjesečni rast od 0,54 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 0,76 %.

U prvom tromjesečju 2022. poslovalo je 25 pravnih osoba ovlaštenih za pružanje investicijskih usluga, odnosno 6 investicijskih društava, 13 kreditnih institucija i 6 društava za upravljanje investicijskim fondovima. Kao i u prethodnom tromjesečju, u prvom tromjesečju 2022. rast od 0,47 % zabilježila je jedino imovina kojom upravljaju investicijska društva, dok je pala vrijednost imovine kojom upravljaju kreditne institucije (-9,13 %) i društva za upravljanje investicijskim fondovima (-4,87 %). Nastavljen je trend rasta imovine pod skrbništvom investicijskih društava, koji je u odnosu na prethodno tromjesečje iznosio 3,65 %, dok se imovina pod skrbništvom kreditnih institucija smanjila za u odnosu na prethodno tromjesečje za 0,14 %. U prvom tromjesečju 2022. distribuirano je 2,16 mlrd. HRK financijskih instrumenata (porast od 7,5 % u odnosu na prethodno tromjesečje), od čega čak 87,4 % čine udjeli domaćih UCITS fondova.

Cjelovito Izvješće dostupno je na stranicama Hanfe.