KASKO – SVE ŠTO NA PRVU TREBATI ZNATI O TOJ VRSTI OSIGURANJA

Kasko osiguranje je vrsta dobrovoljnog osiguranja kojim se pokriva šteta koju na automobilu može uzrokovati nezgoda u prometu.

No, za razliku od police obveznog auto osiguranja, kasko polica štetu pokriva čak i u slučajevima kada je vlasnik (vozač) kriv za štetni događaj.

Razlika između police auto osiguranja i kasko osiguranja je ta da je polica auto osiguranja zakonom obvezna i pokriva svu štetu koju vlasnik automobila (vozač) u prometnoj nezgodi nanese drugima. Isto tako, ako vlasnik automobila nanese štetu svom automobilu, sam snosi troškove popravka.

Ako se dogodi prometna nezgoda, obvezno auto osiguranje pokriva štetu nastalu na automobilu druge osobe. Kasko osiguranje pokriva štetu i na vašem automobilu, bez obzira bili vi krivi ili ne.

Što osiguranje ne pokriva

Izuzetak je jedino vožnja u slučajevima kada je osoba pod utjecajem alkohola, opijata te uslijed namjernog izazivanja i provociranja nezgode, obijesna vožnja ili je šteta na vozilu nastala prilikom upravljanja vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole, štete nastale kvarom, lomom i dotrajalosti vozila. To se zove 'isključenje'.

Dakle, možete imati punu kasko policu osiguranja, no pod gore navedenim uvjetima osiguravajuća kuća vam neće pokriti štetu. Isto tako, primjerice, ako ste automobil parkirali u suhom riječnom koritu, a voda nabuja i poplavi automobil, nećete dobiti novac za pokrivanje štete.

Važno je istaknuti i kako polica kasko osiguranja pokriva oštećenja na vozilima koja su se dogodila izvan prometa, poput oštećenja nastalih uslijed pokušaja provale, krađe te raznih vremenskih nepogoda.

No, polica kasko osiguranja ima svoje zakonitosti i pravila. Nije dovoljno samo ugovoriti policu kasko osiguranja i smatrati da je time riješen problem i da ste sigurni. Naime, kasko polica osiguranja dijeli na punu i djelomičnu kasko policu.

Različita pokrića šteta

Naime, puna kasko polica nudi pokriće od svih rizika koji uzrokuju oštećenje, uništenje ili nestanak osiguranog motornog i/ili priključnog vozila dok djelomična kasko polica nudi različite kombinacije najčešćih rizika koji mogu zadesiti vozilo. Drugim riječima, djelomično kasko osiguranje pruža pokriće od određenih grupa rizika punog kasko osiguranja vozila.

 • Puna kasko polica
  • nudi pokriće od svih rizika koji uzrokuju oštećenje, uništenje ili nestanak osiguranog motornog i/ili priključnog vozila, ali i ostalih rizika kao što su prometna nezgoda, krađa, vremenske nepogode itd.
 • Djelomična kasko polica
  • nudi različite kombinacije najčešćih rizika koji mogu zadesiti vaše vozilo

Važno je naglasiti da čak ni puna kasko polica ne pokriva apsolutno sve rizike. Primjerice, ako vam pukne zupčasti remen ili se dogodi sličan kvar motora, štetu ćete morati platiti sami.

Isto tako, polica kasko osiguranja vrijedi na području gdje vrijedi 'zelena karta'. Primjerice, polica kasko osiguranja neće vam vrijediti u SAD-u.

Ugovaranje police

Prilikom ugovaranja kasko police osiguranja, potrošači trebaju voditi računa o nekoliko važnih stvari:

 1. Vrsti pokrića: na tržištu postoje različita pokrića kasko osiguranja te stoga potrošači trebaju pažljivo proučiti ponuđene vrste pokrića i odabrati ona pokrića koja najbolje odgovaraju njihovim stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima. Naime, mnogi potrošači nerijetko misle kako se kasko osiguranje odnosi samo na štetu koja nastane u prometnim nesrećama ili zbog krađe automobila. No, kasko osiguranje pokriva i mnoge izvanredne situacije poput – oštećenja nastala zbog požara, udara groma, eksplozija, elementarnih nepogoda uzrokovanih tučom, olujom i poplavom, pada ili udarca nekog predmeta, štete na parkiralištu, naleta na divljač i domaće životinje…
 2. Visini premije: kao i kod obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, visina premije odnosno cijena police kasko osiguranja vozila varira budući da se određuje i formira prema specifičnim karakteristikama vozila i vozača. Jezgrovito rečeno, društvo za osiguranje cijenu police kasko osiguranja određuje prema vjerojatnosti da će morati isplatiti naknadu u slučaju štetnog događaja, a na tu vjerojatnost utječu mnogobrojni faktori kao što su: starost vozila, njegova marka, snaga i ostale karakteristike, ugovara li ga pravna ili fizička osoba te dob vozača, iskustvo i prometne nesreće u prošlosti. Naposljetku na visinu finalne premije kasko osiguranja utječe i stečeni bonus, a praksa većine društava za osiguranje je da se za svaku godinu bez štete bonus povećava, do maksimalno 50 posto.
 3. Franšizi: ugovori o kasko osiguranju mogu biti ugovoreni i uz franšizu, pojam koji potrošačima vrlo često nije dovoljno jasan. Franšiza podrazumijeva sudjelovanje osiguranika u šteti, i to u unaprijed definiranom iznosu te mora biti naznačena na samoj polici osiguranja. Pojednostavljeno rečeno, u slučaju da je ugovorom o osiguranju predviđena franšiza, osiguranik određeni iznos štete snosi samostalno, čime se franšizom zapravo definira način na koji će potrošač sudjelovati u podmirenju štete. Veća franšiza može rezultirati nižom premijom te je  stoga na potrošačima da razmotre koliku franšizu su spremni platiti prilikom ugovaranja police kasko osiguranja ili žele ugovoriti policu kasko osiguranja bez franšize. 
 4. Postupku prijave štete: uputno je informirati se o tome kako se odvija postupak prijave štete kod odabranog društva za osiguranje prije zaključivanja ugovora o kasko osiguranju, kako bi potrošači bili upoznati s rokovima prijave štete kao i dokumentacijom koju je potrebno priložiti.
 5. Uvjetima osiguranja: potrošači bi trebali pažljivo pročitati sve odredbe uvjeta osiguranja, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama te kako bi bili sigurni da razumiju sve što je napisano. U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja ili nedoumica, trebali bi se obratiti društvu za osiguranje za koje su se odlučili radi dodatnih pojašnjenja. nje police

Franšiza

Na cijenu osiguranja, kao što je navedeno, može utjecati i franšiza. Iako u Hrvatskoj police kasko osiguranja u većini slučajeva nemaju franšizu, taj broj je sve veći i veći. Ugovaranjem franšize varira i cijena premije. Polica kasko osiguranja gotovo uvijek sadrži franšizu koja može biti:

 • obavezna (ugovorna) ili
 • dobrovoljna (franšiza za učestale štete)

Franšiza se odnosi na sudjelovanje osigurane osobe u naknadi štete, i to u unaprijed definiranom iznosu. Što je franšiza veća, premija je niža. Odnosno, ako je ukupna šteta na vozilu 3.000 eura, a franšiza je ugovorena na 600 eura, to znači da osiguravajuća kuća isplaćuje 2.400 eura, a osiguranik ostatak.

Vrlo je važno istaknuti da se franšiza može definirati na nekoliko načina, kao što su:

 • apsolutni iznos - npr. u određenom iznosu – 500 eura
 • postotak iznosa osiguranja - npr. u visini od 3% od iznosa osiguranja
 • postotak iznosa štete - npr. u visini od 2% od iznosa štete
 • kombinacija iznosa štete u postotnom i apsolutnom iznosu - npr. u visini od 2% od iznosa štete ali ne manje od 265 eura i više od 1.300 eura

U ovome dijelu ključno je još jednom napomenuti važnost rizičnosti vlasnika (vozača). Primjerice, vlasnik je ugovorio punu policu kasko osiguranja bez franšize. Kada u jednoj godini prijavi prvu štetu na automobilu, neće sudjelovati u plaćanju štete. No, ako prijavi drugu štetu, već sudjeluje s oko 25 posto štete, a u trećoj prijavi s 50 posto iznosa štete. Riječ je naravno o prijavama štete u jednoj godini.

Cijena police

No, prijave šteta u jednoj godini utječu i na cijenu police kasko osiguranja u idućoj godini. Naime, polica kasko osiguranja formira se na temelju brojnih parametara – starosti vozača, ima li bonus na polici obveznog auto osiguranja, koliko ima godina, koliku snagu u kilovatima ima automobil. Pa čak i koje je boje. Naime, neki osiguravatelji boju automobila uzimaju u izračun rizika vozača – primjerice ako netko vozi bijeli automobil on je manje rizičan vozač od onoga koji vozi automobil crne i crvene boje.

Ako želite postići što manju cijenu police kasko osiguranja, tada ga ugovorite ili u osiguravateljnoj kući u kojoj imate policu AO osiguranja ili digitalnim putem. Neki osiguravatelji nude nešto niže cijene u auto kućama gdje ste kupili automobil ili ako uzimate preko leasinga.

Asistencija na cesti nije pokrivena policom kasko osiguranja. Važno je naglasiti da neki osiguravatelji neće dozvoliti ugovaranje police kasko osiguranja ako imate policu AO osiguranja u drugoj osiguravajućoj kući.

Važno je napomenuti kako se cijene polica osiguranja (i AO i kasko) mijenjaju na mjesečnoj bazi pa bi to trebalo imati na umu prilikom ugovaranja tih polica.

Kasko je danas puno prihvatljiviji proizvod nego prije. Automobili su napravljeni tako da samostalno ne možete popraviti žaruljicu ili promijeniti gumu kada pukne.

Kasko treba imati za novije i skuplje automobile jer takav automobil nećete popravljati kod Štefa u garaži.

Savjet

Prilikom ugovaranja police kasko osiguranja, kažu iz HUO-a, uputno je obratiti pozornost, kako je navedeno, na franšizu te ugovara li se u postotku  ili u apsolutnom iznosu kao udio u svoti osiguranja te da odaberu pokrića za one rizike od kojih se žele zaštititi, a kojima su najčešće izloženi. Kao i kod opće percepcije osiguranja kao takvog, gdje potrošači nisu dovoljno upoznati s proizvodima i uslugama društva za osiguranje, sadržajem pojedinih polica osiguranja kao i mogućnostima koje pružaju osiguratelji, za kasko osiguranje nerijetko postoji mišljenje kako je preskupo i neisplativo.

No, kada se uzme u obzir činjenica da čak i najmanji popravak na novom vozilu može koštati kao godišnja kasko premija, perspektiva postaje poprilično drugačija. Primjerice, za osobni automobil u vrijednosti od 20.000 eura, polica kasko osiguranja može se ugovoriti već od 350 eura godišnje.

Kako se određuje cijena police

U pravilu, cijenu police kasko osiguranja određuje se prema vjerojatnosti da će osiguravajuća kuća morati isplatiti naknadu u slučaju štetnog događaja, a na tu vjerojatnost utječu mnogobrojni faktori kao što su: starost vozila, njegova marka, snaga i ostale karakteristike, ugovara li ga pravna ili fizička osoba te vaša dob, iskustvo i sklonost nezgodama u prošlosti. Za osobni automobil u vrijednosti 20.000 eura, polica kasko osiguranja može se ugovoriti već od 350 eura godišnje, a ona osim o vrijednosti automobila ovisi i o brojnim drugim parametrima, kao i o izboru preferiranih dodatnih pokrića.

 

Inflacija i poskupljuju li police

Inflacija koja predstavlja rast općih cijena i usluga odrazila se na cjelokupno gospodarstvo pa tako i na osiguratelje koji bilježe značajan porast troškova, a pored toga tu su i dodatni inflatorni pritisci koji opterećuju poslovanje industrije osiguranja. To se prije svega odnosi na povećane troškove izdataka za štete u segmentu osiguranja motornih vozila zbog snažnog rasta cijena rezervnih dijelova te rasta cijena sata rada servisnih radionica.

Upravo ovi čimbenici utjecali su na trend rasta i povećanja premija polica kasko osiguranja. No, unatoč tomu, kompletan sustav naknade šteta u osiguranju od automobilske odgovornosti funkcionira vrlo dobro. Naime, godišnje se sklopi više od 2 milijuna ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, a svake godine riješi se više od 100.000 odštetnih zahtjeva i isplati se više od 200 milijuna eura samo u segmentu osiguranja od automobilske odgovornosti. Posljedično, premija raste,  kako kod kojeg osiguratelja, i petnaestak posto.

 

BLIC SAVJETI

 • Dvije su vrste kasko osiguranja – puna i djelomična polica
 • Kasko ne pokriva kvarove na automobilu
 • Što je vozač rizičniji, premija je skuplja
 • U cijenu police kasko osiguranja ulaze:
  • Starost automobila i prijeđeni kilometri – što stariji, to skuplja polica
  • Digitalno ugovaranje – može biti jeftinija polica
  • Snaga motora – što snažniji motor, rizičniji vozač
  • Dob osiguranika – što mlađi vozač, rizičniji je
 • Franšiza – paziti koliko iznosi i koje je vrste
 • Kasko police su sve skuplje