KOJE JE MIROVINSKO DRUŠTVO U PROŠLOJ GODINI „DOBILO“ NAJVIŠE NEODLUČNIH ČLANOVA?

Ako ste jedan od onih građana koji nisu izabrali mirovinski fond u roku od mjesec dana od prvog zaposlenja tada se sigurno pitate na koji način ste „dodijeljeni“ fondu koji ste dobili?

Stvar je jednostavna i unaprijed definirana zakonom koji kaže da ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja sam ne odabere mirovinski fond, tada će to po službenoj dužnosti učiniti Središnji registar osiguranika (REGOS). 
Nakon zakonskih izmjena rok za izbor obveznog mirovinskog fonda smanjen je s prethodnih šest na mjesec dana, a članovi koji sami ne odaberu fond zakonski se raspoređuju u fond kategorije A, dok je ranije to bila kategorija B. 
Od tog pravila, naravno, postoje iznimke i to ako je riječ o starijim osiguranicima kojima je ostalo manje od 10 godina do umirovljena oni će pak biti raspoređeni u mirovinski fond kategorije B
Na koji se točno način raspoređuju članovi i zašto ste baš vi završili u fondu jednog, a ne drugog društva? Zakon kaže da svakom mirovinskom društvu pripada broj osiguranika koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan (4+1), zaokruženom na dvije decimale. Ostatak neraspoređenih članova raspodjeljuje se onom mirovinskom društvu koje je u protekloj godini ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku. Taj podatak pak izračunava i objavljuje Hanfa u mjesecu siječnju, za prethodnu godinu. 
Kako je to bilo prethodnih godina? U 2020. godini broj članova koji nije izabrao mirovinski fond iznosio je 56.851, od čega je velika većina raspoređena u fond kategorije A, a njih samo 13 je do mirovine imalo manje od 10 godina pa su prebačeni u fond B. 
Godinu ranije, onih koji nisu sami donijeli odluku o svojem obveznom mirovinskom fondu bilo je više, pa je neraspoređenih bilo 80.049, od čega je njih 17.504 raspoređeno u fond kategorije A, a 62.545 u kategoriju B.
U 2018. godini bilo je u posljednje tri godine najviše onih koji nisu izabrali mirovinski fond, njih čak 100.178, no ti pokazatelji ne znače da se svijest o izboru obveznog mirovinskog fonda popravlja već da je i zapošljavanje i tržište rada te godine bilo aktivnije nego u 2020. godini koju je obilježilo razdoblje koronavirusa. S obzirom na to da su u toj godini vrijedile i druge zakonske odredbe, svi članovi bili su raspoređeni u fondove kategorije B. 
Promatrano po društvima, od ukupno 56.851 osiguranika koji u 2020. nisu sami izabrali mirovinski fond, njih 21.636 raspoređeno je u PBZ obvezni mirovinski fond, A ili B kategorije.  
Sijedi Erste mirovinsko društvo kojem je dodijeljeno 12.487 neraspoređenih osiguranika, a zatim obvezni mirovinski fondovi Allianz i Raiffeisen mirovinskih društava kojima je dodijeljeno po 11.364 neraspoređenih osiguranika. 

Na to kakva će biti raspodjela neodlučnih članova po društvima u 2021. godini utjecat će i izračun Hanfe , koja je izračunala koje je je mirovinsko društvo u svakoj od kategorija ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2020. godini. Ti će izračuni biti primjenjivani pri raspodjeli neodlučnih članova od 1. veljače 2021. do 31. siječnja 2022. godine.