KOJE VRSTE OSIGURANJA POSTOJE?

Iako je većini građana poznato tek nekoliko vrsta osiguranja, postoji ih puno više. Osim onih osnovnih – osiguranja od automobilske odgovornosti, životnog osiguranja i osiguranja nekretnine – lepeza polica osiguranja je široka.

Iako je većini građana poznato tek nekoliko vrsta osiguranja, postoji ih puno više. Osim onih osnovnih – osiguranja od automobilske odgovornosti, životnog osiguranja i osiguranja nekretnine – lepeza polica osiguranja vrlo je široka. U Hrvatskoj se tržište osiguranja još razvija, a nedavni potres u Zagrebu skrenuo je pozornost na važnost osiguranja u svakodnevnom životu.

No uz ove osnovne, koje još vrste osiguranja postoje?

Zakon o osiguranju uz osnovnu podjelu na životna i neživotna osiguranja nabraja i brojne podvrste osiguranja.

Tako se neživotna osiguranja dijele na:

 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, poznatije kao osiguranje od automobilske odgovornosti
 • osiguranje cestovnih vozila koje pokriva sva oštećenja ili gubitak (poznato kao kasko osiguranje)
 • osiguranje od nezgode, uključujući ozljede na radnom mjestu i profesionalne bolesti
 • zdravstveno osiguranje osiguranje tračnih vozila koje pokriva sva oštećenja ili gubitak vozila
 • osiguranje zračnih letjelica koje pokriva sva oštećenja ili gubitak letjelica
 • osiguranje plovila: morskih, riječnih i jezerskih plovila i plovila za plovidbu kanalima
 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila (morskih, riječnih i jezerskih plovila i plovila za plovidbu kanalima) koje pokriva sve vrste odgovornosti, uključujući odgovornost prijevoznika
 •  osiguranje robe u prijevozu, uključujući robu, prtljagu i druga dobra, koje pokriva sva oštećenja ili gubitak, bez obzira na oblik prijevoza
 •  osiguranje od požara i elementarnih šteta
 • ostala osiguranja imovine
 • osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica koje pokriva sve vrste odgovornosti koje proizlaze iz njihove upotrebe, uključujući odgovornost prijevoznika
 • ostala osiguranja od odgovornosti
 • osiguranje kredita koje pokriva: nesolventnost, izvozne kredite, kredite s obročnim otplatama, hipotekarne kredite, poljoprivredne kredite, druge kredite i zajmove
 • osiguranje jamstava koje pokriva izravno ili neizravno jamstvo
 • osiguranje raznih financijskih gubitaka koje pokriva: profesionalne rizike, nedostatne prihode, loše vrijeme, izgubljenu dobit, nepredviđene troškove općenite vrste, nepredviđene poslovne troškove, gubitak tržišne vrijednosti, gubitak najamnine, odnosno prihoda, druge posredne poslovne gubitke, druge neposlovne financijske gubitke i druge oblike financijskih gubitaka
 • osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva troškove pravne zaštite i troškove sudskog ili kojeg drugog postupka
 • osiguranje pomoći/asistencije je osiguranje koje pokriva pomoć pruženu osobama koje zapadnu u teškoće za vrijeme puta, izvan doma ili uobičajenog boravišta.

 Životna osiguranja dijele se na sljedeće vrste osiguranja:

 • osiguranje života koje pokriva neki od sljedećih rizika: osiguranje života za slučaj doživljenja, osiguranje života za slučaj smrti, mješovito osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja, osiguranje života s povratom premija, osiguranja kritičnih bolesti, doživotno osiguranje za slučaj smrti i ostala osiguranja života
 •  rentno osiguranje, što znači osiguranje periodičnih isplata tijekom određenog razdoblja ili doživotno
 • dopunska osiguranja uz osiguranja života – riječ je o osiguranju koje, na primjer, pokriva rizike ozljede uključujući nesposobnost za rad, rizik smrti uslijed nezgode, rizik invaliditeta zbog nezgode ili uslijed bolesti
 • osiguranje za slučajeve vjenčanja / sklapanja životnog partnerstva
 • osiguranje života i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja je ustvari osiguranje vezano uz vrijednost udjela UCITS fonda ili uz dionički indeks, odnosno neku drugu referentnu vrijednost
 • stotine su osiguranja u kojima se osnivaju udruženja članova kako bi zajednički kapitalizirali svoje doprinose i potom raspodijelili tako prikupljena sredstva preživjelim članovima ili pak korisnicima/nasljednicima umrlih članova
 • osiguranje s kapitalizacijom isplate – riječ je o osiguranju temeljenom na aktuarskim izračunima kod kojeg se u zamjenu za jednokratno ili višekratno plaćanje unaprijed ugovorenog iznosa premije preuzimaju obveze isplate određenog iznosa kroz određeno razdoblje.

Iako o osiguranjima obično ne razmišljamo trebalo bi i tu stavku sve više uzimati u obzir prilikom financijskog planiranja. Za relativno male godišnje iznose u trenutku nastanka štetnog događaja možemo dobiti pokriće značajnog dijela nastale štete.