NATJEČAJ ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA TEMU „FINANCIJSKA PISMENOST KROZ IGRU“

Hanfa objavljuje natječaj u svrhu podizanja svijesti o financijskoj pismenosti djece viših razreda osnovne škole.

NATJEČAJ ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA na temu „Financijska pismenost kroz igru“

 

I.            OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavljuje natječaj u svrhu podizanja svijesti o financijskoj pismenosti djece viših razreda osnovne škole. U natječaju „Financijska pismenost kroz igru“ mogu sudjelovati učenici viših razreda osnovnih škola (od 5. do 8. razreda) s područja Republike Hrvatske.

Natječajem se želi potaknuti učenike da se upoznaju s pojmovima financijske pismenosti s naglaskom na sektor financijskih usluga. Za potrebe natječaja učenici uz pomoć nastavnika mentora trebaju osmisliti društvenu igru (board game) koja može sadržavati sve sljedeće teme ili neke od njih:

·        razlikovanje želja i potreba

·        štednja nasuprot potrošnji

·        ulaganje

·        osiguranje

·        odgovorno financijsko ponašanje

·        štednja za mirovinu.

Učenici se pritom, između ostalog, u objašnjavanju pojmova mogu koristiti informacijama s mrežnih stranica Hanfe te internetskog portala „Novac za sutra“, kao i primjerima iz stvarnog života.

Igru nije nužno fizički izraditi (nije nužno dostaviti fizički prototip igre), već osmisliti njeno idejno rješenje i koncept. Potrebno je raspisati pravila igre te ciljeve i ishode učenja. Igra se može i vizualno prezentirati, no to nije uvjet za prijavu na natječaj.

Na radovima se ne smiju nalaziti imena, prezimena i ostali osobni podaci autora igre, već samo naziv i mjesto škole koja prijavljuje igru na natječaj.

Natječaj je otvoren za prijavu do zaključno s 13. svibnja 2022. godine.

II.           PRIJAVA NA NATJEČAJ

Na natječaj se možete prijaviti putem e-maila edukacija@hanfa.hr ili dostavom na službenu adresu Hanfe, Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb.

Prilikom prijave potrebno je navesti naslov: Prijava na natječaj „Financijska pismenost kroz igru“. U sadržaju prijave treba navesti puni naziv i adresu škole, ime i prezime ravnatelja - kontakt podatke te ime i prezime nastavnika mentora (i njegove kontakt podatke). Potrebno je priložiti materijale, koncept i idejno rješenje igre.

Svaka škola može prijaviti po jedan rad. Za sva dodatna pitanja slobodno nam se javite na edukacija@hanfa.hr .

III.          VREDNOVANJE RADOVA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Vrednovanje radova izvršit će povjerenstvo od tri člana koje će imenovati Upravno vijeće Hanfe. Najbolja igra prema odluci Povjerenstva dobit će vrijednu nagradu – pametnu ploču. Detaljne informacije o proglašenju pobjednika natječaja i dodjeli nagrade te prezentaciji najbolje igre bit će objavljene naknadno.

IV.         OBJAVA RADOVA

Sudionici Natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja te slanjem radova daju suglasnost na njihovo korištenje u nekomercijalne svrhe, uključujući njihovu objavu na mrežnim stranicama Hanfe. Hanfa zadržava pravo moguće izrade i distribucije igre u edukativne svrhe.