OBJAVLJEN NOVI BROJ PUBLIKACIJE „PREDSTAVKE KORISNIKA FINANCIJSKIH USLUGA“

Izdana je godišnja analiza zaprimljenih predstavki potrošača

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je novi broj publikacije „Predstavke korisnika financijskih usluga“ a koja sadržava analizu predstavki potrošača koje je Hanfa zaprimila u 2022. godini.

Analiza i odgovori na zaprimljene predstavke korisnika financijskih usluga važan su alat za zaštitu potrošača, a saznanja koja Hanfa dobiva na taj način mogu biti vrlo korisna za provođenje aktivnosti iz njezina djelokruga i nadležnosti.

Misija Hanfe je osigurati pogodno okruženje za stabilan financijski sustav, graditi povjerenje među sudionicima financijskog tržišta te poticati jačanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama financijskih proizvoda i usluga. Pri ostvarivanju navedenog Hanfa posebnu pažnju pridaje zaštiti kolektivnih interesa korisnika financijskih usluga kroz svoje nadzorno i regulatorno postupanje.

Ova publikacija namijenjena je svima onima koje zanima problematika predstavki potrošača u području financijskih usluga, a dostupna je na internetskoj stranici Hanfe, u izborniku Publikacije.