ONLINE PREDAVANJE: OSIGURANJE OD PRIRODNIH NEPOGODA

Novo edukativno predavanje za građane bit će održano 19. rujna 2023.

Prirodne nepogode i ekstremni klimatski uvjeti sve češće uzrokuju štetu na imovini, prijevoznim sredstvima te poljoprivrednim usjevima. O tome što je važno znati kod osiguranja od prirodnih nepogoda, što utječe na ponudu i potražnju osiguranja od rizika od prirodnih nepogoda, o aktivnostima koje poduzima Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko (EIOPA) kako bi se potaknulo osiguranje od tih rizika na razini cijele EU možete saznati na edukativnom online predavanju koje će biti održano 19. rujna 2023., s početkom u 10 sati. Predviđeno trajanje predavanja je jedan sat.

Prisustvovanje je besplatno uz prethodnu najavu na e-mail: edukacija@hanfa.hr, nakon čega će na vašu e-mail adresu biti poslana uputa za online praćenje predavanja.