OSIGURANJA NA KRAJU OŽUJKA 2021. - SNAŽNIJI RAST OSIGURANJA IMOVINE UBLAŽAVA NEGATIVNE EFEKTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA NA TRŽIŠNOJ RAZINI

Tržište osiguranja u Hrvatskoj tijekom 2021. godine pokazuje nešto veću otpornost na kretanja u realnom sektoru gospodarstva, što je vidljivo iz kretanja zaračunate bruto premije i likvidiranih šteta.

Iako su životna osigurana kontinuirano u padu, negativne efekte ublažuje porast neživotnih osiguranja, prvenstveno AO osiguranja, osiguranja od požara i elementarnih šteta te ostalih osiguranja imovine.

Na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj djeluje 15 društava za osiguranje i reosiguranje.

Na kraju ožujka 2021. godine zaračunata bruto premija svih društava za osiguranje iznosila je 3,253 milijarde kuna, što je za 192,6 milijuna kuna ili 6,3% više u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini.

U strukturi ukupne zaračunate bruto premije 24,1 % odnosi se na životna osiguranja, dok se preostalih 75,9 % premije odnosi na neživotna osiguranja (osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila 21,6 %, osiguranje cestovnih vozila 11,0 %, ostala osiguranja imovine 9,7 %, osiguranje od požara i elementarnih šteta 9,5 %, zdravstvena osiguranja 6,4 %, ostala osiguranja od odgovornosti 5,6 %, osiguranje od nezgode 4,3% te ostala neživotna osiguranja 7,8 %).

Kretanje zaračunate bruto premije u 2021. pokazuje nastavak trendova iz prethodne godine te daljnji rast udjela neživotnih osiguranja u ukupnoj strukturi, uz istovremeno smanjenje udjela životnih osiguranja.

U prvom tromjesečju 2021. godine ukupan bruto iznos likvidiranih šteta iznosi 1,786 milijardi kuna, što predstavlja povećanje od 18,8 milijuna kuna ili 1,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rast likvidiranih šteta prvenstveno je rezultat povećanih isplata šteta zbog potresa (unutar vrste osiguranja od požara i elementarnih šteta). 

Snažan rast AO osiguranja, osiguranja od požara i elementarnih šteta te ostale imovine 


U skupini neživotnih osiguranja, u prvom tromjesečju 2021. godine zaračunata bruto premija iznosi 2,469 milijardi kuna što je za 8,9 % više nego u istom periodu prošle godine.

Kao najzastupljenija vrsta osiguranja kontinuirano dominira osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom s nešto više od 702 milijuna kuna i 21,6 % ukupne zaračunate bruto premije svih osiguranja (28,4 % bruto premije neživotnih osiguranja).

Unutar osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila najveći udio premije (664,8 milijuna kuna) odnosi se na obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete trećim osobama. Zaračunata bruto premija navedenog rizika viša je za 18,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvom tromjesečju 2021. godine sklopljeno je 589,3 tisuće polica, što je za 10,3% više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Snažniji rast zaračunate bruto premije u promotrenom razdoblju također bilježe osiguranje od požara i elementarnih šteta (ostvareno 309,5 milijuna kuna premije uz godišnji porast za 19,1 %) te ostala osiguranja imovine (ostvareno 314,9 milijuna kuna premije uz godišnji porast za 12,3 %). 

Na kraju prvog tromjesečja 2021. godine bruto iznos likvidiranih šteta za neživotna osiguranja iznosi 1,030 milijardi kuna, što predstavlja rast od 18,3 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine (870,2 milijuna kuna). Glavni generatori rasta likvidiranih šteta u skupinama neživotnih osiguranja u posljednjih godinu dana bili su osiguranje od požara i elementarnih šteta za 244,7%, ostala osiguranja imovine za 17,7% te osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila za 5,7%.

Životna osiguranja kontinuirano u padu 


U skupini životnih osiguranja, u prvom tromjesečju 2021. zaračunata bruto premija iznosi 784,2 milijuna kuna što je za 1,3 % manje u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini. Negativna kretanja životnih osiguranja i dalje utječu na smanjenje udjela u ukupnoj strukturi premije osiguranja koji u prvom tromjesečju iznosi 24,1%, a posljedica su smanjenja jednokratnih premija koje se u značajnoj mjeri prikupljaju kroz banko-kanal prodaje.

U strukturi životnih osiguranja i dalje dominira vrsta osiguranja životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 681,6 milijuna kuna (86,9 % svih životnih osiguranja), odnosno premijom većom za 7,4 % u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini. 

Preostale vrste životnih osiguranja u promotrenom razdoblju bilježe pad premije. Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 67,9 milijuna kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 2,1 % na godišnjoj su razini smanjena 44,2 %. Rentno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 2,2 milijuna kuna bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu za 52,8 %. Dopunska osiguranja uz osiguranje života bilježe zaračunatu bruto premiju od 31,7 milijuna kuna što je za 2,0 % niže u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine. Osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja bilježi zaračunatu bruto premiju od 816,2 milijuna kuna i pad od 3,7 % u odnosu na isti lanjski period. 

U prvom tromjesečju 2021. godine vidljivo je značajno smanjenje likvidiranih šteta životnih i unit-linked osiguranja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (za 140,8 milijuna kuna ili 15,7 %). Naime, na kraju prvog tromjesečja 2021. bruto likvidirane štete za životna osiguranja iznosile su 756,0 milijun kuna, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosile 896,8 milijuna kuna. Najveći pad likvidiranih šteta vidljiv je kod osiguranja života i rentnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (67,9%) te kod životnog osiguranja (2,5%). 

Struktura ulaganja 


Prema podacima za prvo tromjesečje 2021. godine društva za osiguranje najviše su ulagala u dužničke financijske instrumente (66,7 %), a potom u zajmove i depozite (9,3 %), nekretnine (8,6 %), udjele u investicijske fondove (7,1 %), vlasničke financijske instrumente (6,4 %) te ostale kategorije (2,0 %). 


Detaljnije informacije potražite u Hanfinom statističkom izvješću .