OSIGURANJE NAPLATE POTRAŽIVANJA SVE JE PRISUTNIJE I NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

Poslovanje u današnjim vremenima već je samo po sebi kompleksno, a rizik nenaplate prodanih proizvoda ili usluga dodatno komplicira svakodnevni rad poduzetnika i gospodarstvenika.

Poslovanje u današnjim vremenima već je samo po sebi kompleksno, a rizik nenaplate prodanih proizvoda ili usluga dodatno komplicira svakodnevni rad poduzetnika i gospodarstvenika. Zbog toga je ugovaranje osiguranja naplate potraživanja jedna od dodatnih opcija koja može olakšati poslovanje i svakodnevni rad te donošenje poslovnih odluka.

Društvo za osiguranje preuzima analizu i pregled kupaca te garanciju za neplaćanja u slučaju kada kupac proglasi stečaj ili duže vrijeme ne izvrši plaćanje svojih obaveza prema poduzetniku. Najveća vrijednost takve police osiguranja je sama analitika kupaca koju iskusna društva za osiguranje rade već nekoliko desetljeća te koje, uz informacije koje poduzetnik posjeduje, raspolažu i dodatnim informacijama o kupcima. Za razliku od analitičkih kompanija koje također prodaju samo analitičke podatke, društva za osiguranje uz to još dodatno daju i garanciju nenaplate tj. snose pokriće rizika neplaćanja.

Tržište osiguranja potraživanja u zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj polako raste te je promet veći nego prije pet godina, gledano prema zaračunatoj bruto premiji, ali po smanjenoj stopi zbog pada prosječne premijske stope. I u Hrvatskoj je sve veći broj brokera koji su se specijalizirali za prodaju te vrste osiguranja. Usprkos tome što je ukupna premija po stanovniku u Hrvatskoj u odnosu na prosjek EU-a ipak nešto niža, ovaj dio osiguranja pokazuje blage pozitivne trendove, čemu doprinose i sami osiguratelji kontinuiranom edukacijom poduzetnika o tome da određeni rizike naplate ipak mogu prenijeti na društva za osiguranje.

Osiguranjem potraživanja u Hrvatskoj aktivno se bavi 8 društava za osiguranje, dok se samo jedno društvo, Hrvatsko kreditno osiguranje, bavi samo tom vrstom osiguranja te je njihov tržišni udjel u 2022. iznosio 53,2 posto i nastavlja rasti, najvećim dijelom stoga što neka društva izlaze iz tog oblika osiguranja. Naime, pružanje te usluge prilično je zahtjevno i za samo društvo za osiguranje s obzirom na to da traži veliki angažman oko analize kupaca, a oni kao što znamo nisu samo iz Hrvatske nego i iz cijelog svijeta. Ostala društva koja se bave tom vrstom osiguranja u Hrvatskoj su: Adriatic osiguranje, Allianz Hrvatska, Croatia osiguranje, Euroherc, Generali i Triglav osiguranje.

Najveći izazov za osiguravetelja kod pružanja ove vrste osiguranja je taj što, osim odštete na koju osiguranik ima pravo, usluga obuhvaća i provjeru i prikupljanje informacija o njegovim kupcima, kao i informiranje od strane osiguravatelja o važnim promjenama kod postojećih kupaca. Zbog toga se često na pružanje takve vrste usluge odlučuju ona društva za osiguranje koja u većini slučajeva preuzimaju rizike svojih poznatih klijenata koje već osiguravaju od drugih vrsta osiguranja, a onda osiguranje naplate potraživanja reosiguravaju kod specijaliziranih društava. Sve to ukazuje i na to da su trošak i cijena takve vrste osiguranja značajni.

Pored toga, zbog činjenice da prema nekim istraživanjima 84 % hrvatskih poduzeća ima poteškoće s naplatom potraživanja, to predstavlja i vrlo izvjestan rizik, što također poskupljuje taj proizvod i smanjuje broj društava za osiguranje koja žele preuzeti takvu vrstu osiguranja.

Domaće kompanije upravljaju rizikom naplate potraživanja u skladu sa svojim potrebama i kriterijima, koje imaju s obzirom na definirane ciljeve svoje organizacije te koriste opcije za smanjene rizika kao što su: preuzimanje rizika, izbjegavanje rizika, ograničavanje rizika ili prijenos rizika, u što se onda ubraja i osiguravanje od rizika. Odabir i odluka za osiguranje potraživanja od strane poduzeća ovisi ponajprije o njegovu sustavu upravljanja rizicima u pogledu kreditnih rizika, ali isto tako i o ponudi osiguravatelja po pitanju tog rizika.

Osiguranje potraživanja može biti jako dobar alat za upravljanje kreditnim potraživanjima jer se, osim brze nadoknade štete u slučaju insolventnosti kupca i kašnjenja u plaćanju, poduzeća mogu osiguravati i od političkih rizika poput rata, blokade prijenosa deviznih sredstava i slično. Međutim, ako si poduzeća zbog visoke premije ili zbog toga što ne mogu naći osiguratelja jer ih oni procjenjuju kao izvjestan rizik ne mogu priuštiti osiguranje potraživanja, onda trebaju uzeti u obzir i druge opcije za smanjenje rizika naplate potraživanja.