OSIGURANJE OD PROFESIONALNIH RIZIKA

„Tko radi, taj i griješi!“, stara je poslovica, a u slučaju pogreške obično mora snositi i posljedice. Tada je najbolje je imati podršku osiguravatelja, pogotovu ako je riječ o profesijama u kojima su posljedice nepopravljive.

Osiguranja od odgovornosti dijele se na dvije velike grupe: osiguranja od izvanugovorne odgovornosti (prema trećim osobama) i na osiguranje od ugovorne odgovornosti (tzv. profesionalna odgovornost).

Postoji cijeli niz aktivnosti, djelatnosti i poslova za koje je zakonodavac propisao obvezu sklapanja ugovora o osiguranju od odgovornosti. Osnovna namjena im je zaštiti oštećenika, kao i imovinu štetnika (najčešće ugovaratelja osiguranja) u slučaju pogreške. U tim slučajevima, osiguravajuća kuća izvršava naknadu štete osobi koja je pretrpjela štetu, a temeljem ugovora o osiguranju sklopljenim s pružateljem sporne usluge.

U sve većem broju djelatnosti osiguranje od profesionalne odgovornosti je obvezno, a ta se obaveza propisuje posebnim zakonom za pojedinu djelatnost. Sukladno hrvatskom zakonodavstvu to je jedan od preduvjeta za obavljanje djelatnosti. Osim propisanog, klijent uvijek može ugovoriti i dodatne usluge osiguranja, kako bi dodatno zaštitio svoje poslovanje i pružio konkurentniju i bolju uslugu svojim partnerima.

Osiguranja traže i zakoni

Samo neke od djelatnosti koje su dužne imati osiguranje od profesionalne odgovornosti u Hrvatskoj su: knjigovođe, revizori, liječnici, ljekarnici, odvjetnici, organizatori paket aranžmana i turističke agencije, posrednici u prometu nekretninama, sudski vještaci, zastupnici i posrednici u (re)osiguranju, zaštitari, detektivi, javni bilježnici, ovlašteni arhitekti i inženjeri u graditeljstvu, geodeti, IT stručnjaci, konzultanti i drugi pružatelji usluga.

Osim toga, tu su i obvezna osiguranja odgovornosti za štetu nanesenu okolišu prema Zakonu o zaštiti okoliša, odgovornost za nuklearnu štetu prema Zakonu o odgovornosti za nuklearnu štetu, osiguranje od projektantske pogreške prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i brojne druge ili osiguranje volontera od profesionalne bolesti ili nesreće za vrijeme volontiranja.  

Osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod

Odgovornost proizvođača za proizvod koji prodaje i stavlja na tržište jedna je od važnijih odgovornosti u Europskoj uniji, a u hrvatskoj je to regulirano Zakonom o obveznim odnosima. Iako većina potrošača s time nije upoznata, u kategoriju osiguranja od izvanugovorne odgovornosti (prema trećim osobama) ubraja se i osiguranje od neispravnog proizvoda.

Predmet osiguranja u tom je slučaju odgovornost osiguranika za štetu koja je proizašla iz upotrebe neispravnog proizvoda koji je isporučen ili stavljen na tržište. Ta šteta ponekad može biti čak i smrt, tjelesna ozljeda, teže narušenje zdravlja ili šteta na imovini kupca tog proizvoda.

Kontrola kvalitete veliki je izazov u slučajevima masovne proizvodnje, a put od proizvodne trake do kupca je dalek. Uzrok neispravnosti proizvoda može biti u samoj koncepciji, izradi, popravku, neadekvatnom skladištenju, pogrešnoj isporuci ili neadekvatnim uputama za upotrebu ili lošem savjetovanju, razlozi mogu brojni, a samo osiguranje moguće je i dodatno proširiti ugovaranjem osiguranja za rizik povlačenja proizvoda s tržišta.