OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA

U neizvjesnim vremenima kada je vjerojatnost smanjenja redovnih prihoda ili čak i gubitka radnog mjesta te uslijed toga i nemogućnosti otplate bankovnog kredita lako moguća, potrebno je dodatno se osigurati

Jedan od načina zaštite vlastitog standarda je ugovaranje police osiguranja za otplatu bankovnog kredita (credit protection insurance - CPI). S obzirom da su redovna primanja velikog broja građana opterećena raznim kreditima, ponekad osiguranje za otplatu bankovnog kredita može biti dobar „padobran“ dok se ne snađemo u novonastaloj situaciji.
Riječ je o vrsti osiguranja čija je svrha podmirenje kreditnih obaveza dužnika u slučaju da on ne može uredno otplaćivati dugovanje, a ukoliko je do toga došlo uslijed okolnosti koje su definirane sklopljenim ugovorom o osiguranju (kao na primjer gubitkom posla, dugotrajnijim bolovanjem i sl.). U takvim situacijama osiguravatelj „uskače“ i, umjesto dužnika, nastavlja otplaćivati kredit banci. 
Pritom je važno prilikom sklapanja ovakvog osiguranja unaprijed biti upućen na koji način se polica osiguranja aktivira, kao i koliko dugo će kreditne obveze, u slučaju nastanka štetnog događaja, umjesto nas otplaćivati osiguravatelj. 
 
Izvor: Hanfa

Ova vrsta osiguranja u Hrvatskoj još nije vrlo popularna te ima relativno mali udjel u ukupnoj bruto zaračunatoj premiji osiguranja, od samo 2,5 posto, no njezin je značaj puno veći i proizlazi iz konteksta zaštite standarda potrošača - korisnika bankarskih kredita. 
Prilikom sklapanja ovakve vrste osiguranja važno je, kao i uvijek, dobro pročitati uvjete osiguranja i sam ugovor te se informirati o svim karakteristikama osiguranja koje se ugovara. Uvjeti osiguranja u pravilu sadrže i određena ograničenja obaveza društava za osiguranje pa se tako, na primjer, odnose samo na određeni broj mjesečnih anuiteta koje će osiguravajuće društvo uplatiti umjesto vas ili je broj osiguranih rizika ograničen (npr. najviše dva gubitka zaposlenja). 
Uvjete osiguranja važno je dobro pročitati prije potpisivanja ugovora i stoga što sadrže i generalna isključenja obaveza društava za osiguranje kada ono nije dužno preuzeti plaćanje kreditne obaveze. To, na primjer, može biti određeno zdravstveno stanje osiguranika prije ugovaranja police, njegovo konzumiranje alkohola ili droga, učestvovanje osiguranika u kaznenim djelima i slično.
Pored toga, uvjeti samog ugovora u pravilu sadrže i isključenja koja su vezana uz određeni rizik, odnosno pokriće. Primjerice, u slučaju prestanka radnog odnosa društvo za osiguranje može priznati samo one situacije kada osiguranik nije sama dao ili prouzročio otkaz ili slično. 

Sve to dobro je znati prije stavljanja potpisa na ugovor te se informirano pripremiti za eventualne nepredviđene događaje koji nas mogu u životu zadesiti.