PRATITE PRINOSE NA OBVEZNU MIROVINSKU ŠTEDNJU I ISKORISTITE SVOJA ZAKONSKA PRAVA

U prošloj su godini obvezni mirovinski fondovi (OMF) ostvarili pozitivne prinose i porast neto imovine, a takvi su se trendovi nastavili i u 2024

U prošloj su godini obvezni mirovinski fondovi (OMF) ostvarili pozitivne prinose i porast neto imovine, a takvi su se trendovi nastavili i u 2024.

MIREX ili prosječan prinos kategorije A u prva tri ovogodišnja mjeseca iznosio je 4,92 posto, kategorije B 3,40 posto, a kategorije C 0,44 posto.

Krajem ožujka u obveznim mirovinskim fondovima bila su ukupno 2.264.732 člana, dok je krajem prošle godine bilo njih 2.248.825, pri čemu treba uzeti u obzir da je uključena neto razlika svih odlazaka i učlanjenja u fondove. To je u konačnici 15.907 članova ili 0,7 posto više od početka ove godine.

Detaljnu strukturu ulaganja fondova možete pronaći ovdje, a podsjećamo i na zakonske izmjene koje su stupile na snagu ove godine.

Tako je osim širenja spektra mogućih ulaganja za obvezne mirovinske fondove došlo i do izmjena koje će članovima omogućiti veću fleksibilnost i lakšu promjenu fonda, a smanjit će i njihove troškove tj. naknade.

Lakše promjene fonda bilo kada tijekom godine

Kako bi se članove potaknulo na aktivnije praćenje prinosa i kapitaliziranja njihovih sredstava, zakonske izmjene olakšale su i promjenu kategorije fonda i društva koje upravlja kapitaliziranim sredstvima.

Dok su se promjene fonda ranije mogle odvijati samo jednom godišnje, sada to više nije tako. Ranije se izmjena kategorije fonda mogla provesti samo u mjesecu rođenja člana, a tek 15 dana kasnije mogao se podnijeti zahtjev i za promjenu mirovinskog društva.

Sada je zahtjev za promjenu i kategorije fonda i društva moguće podnijeti bilo kada tijekom godine, a istodobno je moguće promijeniti i kategoriju i mirovinsko društvo koje upravlja fondom.

Ukidanje ulazne naknade i smanje naknade za upravljanje

Od 1. siječnja 2024. ukinuta je ulazna naknada za uplatu sredstava u obvezni mirovinski fond. Do tada je ona iznosila 0,5 posto za svaku uplatu poslodavca.

Snižena je i naknada za upravljanje, koja se već i prethodnih godina postupno smanjivala. Zadnje tri godine iznosila je 0,27 posto, a ove iznosi 0,25 posto. Narednih pet godina ona će se nastaviti smanjivati za 0,01 postotni bod. Nakon toga, od 2029. godine naknada za upravljanje iznosit će 0,20 posto.

Izlazna naknada nije se mijenjala, ali ona se nikada ne naplaćuje kad osoba odlazi u mirovnu i zbog toga povlači sredstva iz fonda. No ako dolazi do promjene fonda, izlazna naknada naplaćuje se samo u prve tri godine članstva i to samo ako se mijenja mirovinsko društvo. Izlazna naknada u prvoj godini članstva iznosi 0,8 posto, u drugoj 0,4, a u trećoj 0,2 posto. Nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje.