PRIČA KORISNIKA - IMA LI PRAVO NA ODŠTETU I NAKON ISTEKA POLICE OSIGURANJA?

Korisnik je zbog kredita za kupnju nekretnine godinama uplaćivao premije osiguranja imovine. Nakon potresa ga je zanimalo može li zatražiti odštetu jer je stan pretrpio teška oštećenja?

Korisnik je kupio stan u Zagrebu uz pomoć kredita i ugovorio obvezno osiguranje u slučaju nepogode. Nakon što je isplatio kredit, godišnju policu osiguranja nastavio je plaćati.

Nakon potresa u Zagrebu i okolici, 22. ožujka 2020., u kojem mu je stan pretrpio znatna oštećenja, javio se svom osiguravatelju.

No, iz osiguravajuće kuće u kojoj je imao ugovorenu policu osiguranja odgovorili su mu kako je na njegov zahtjev polica prestala vrijediti nakon otplaćenog kredita i da ona više ne postoji.

Usto, napomenuli su kako će mu, ako želi, vratiti posljednje dvije uplaćene premije koje je platio nakon što je otplatio kredit kada je, kako tvrdi društvo za osiguranje, njegova polica osiguranja ugašena.

No, osiguranika zanima - ako je polica doista ugašena zašto mu je osiguravatelj nastavio slati uplatnice koje sam je uredno plaćao? Gdje su ti novci otišli, ako polica više ne postoji?


Objašnjenje


HANFA je nakon pitanja korisnika za ovaj konkretan slučaj zatražila očitovanje osiguravajućeg društva te zatražila svu relevantnu dokumentaciju.

Prema dokumentaciji, polica osiguranja imovine ugovorena je u 2014., a u policu je bilo uključeno osiguranje od rizika požara i oluje dok osiguranje od rizika potresa nije bilo ugovoreno.

Zahtjev za raskid police osiguranja osiguravatelj je od korisnika zaprimio u kolovozu 2018. te ju je korisnik vlastoručno potpisao. Istog je mjeseca osiguravatelj na dostavljeni broj računa korisniku izvršio povrat neiskorištenog dijela sredstava. Od tada je prestalo pokriće kao i obveza za plaćanjem premije.

U prijavi štete nakon potresa, osiguravajuće društvo je pružilo korisniku objašnjenje da je polica raskinuta kao i da u njoj niti nije bilo ugovoreno osiguranje od rizika potresa.

Korisnika je društvo i obavijestilo da zatvori trajni nalog za plaćanje police koja je ukinuta te da podnese društvu zahtjev za povratom viška uplaćenih sredstava, jer je društvo uvidom u poslovnu dokumentaciju utvrdilo da je zaprimilo uplate premije i nakon raskida police.

U ovom slučaju HANFA u postupanju društva nije uočila nepravilnosti.

No, korisnika, ako smatra da su ipak ugrožena njegova prava iz obveznopravnog odnosa vezano uz raskid predmetnog ugovora o osiguranju ili ugovorena pokrića, HANFA upućuje da zaštitu svojih prava pokuša prvo ostvariti mirnim putem dodatnim kontaktiranjem Društva ili pokretanjem postupka mirenja primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili Hrvatskom uredu za osiguranje.

Ukoliko rješavanje prijepora mirnim putem ne bi bilo moguće, zaštitu svojih prava može pokušati ostvariti u postupku pred nadležnim sudom.