PRIJE ULAGANJA U INVESTICIJSKI FOND PROVJERITE VISINU NAKNADE I PROSPEKT FONDA

Uslijed kontinuiranog pada kamatnih stopa i volatilnosti na tržištima kapitala, neke ranije percepcije o ulaganjima pokazale su se u kratkom roku donekle iskrivljenima

Prethodne dvije godine koronakrize i rata u Ukrajini promijenile su uobičajenu percepciju o ulaganjima u investicijske fondove, a posebno one obvezničke, koji su sasvim neočekivano bilježili minuse. Uslijed kontinuiranog pada kamatnih stopa i volatilnosti na tržištima kapitala, neke ranije percepcije o ulaganjima pokazale su se u kratkom roku donekle iskrivljenima.

U svijesti malih ulagatelja percepciju je donekle popravilo ulaganje u „narodne obveznice“, koje nose prilično siguran pozitivan prinos kada se drže do ročnosti, a što će većina građana vjerojatno i učiniti. No ako ste priliku za to ulaganje propustili, vjerojatno će vam prije ili kasnije netko ponovno ponuditi ulaganje u investicijske fondove, obvezničke, dioničke ili mješovite, ovisno o roku na koji planirate uložiti te vašoj sklonosti rizicima i očekivanjima.

To će najvjerojatnije najprije učiniti bankarski službenici, pogotovo ako u nekom trenutku vaša oročena štednja „istekne“. Pri tome valja znati da zaposlenici banke mogu klijentima nuditi ulaganja na šalteru ili putem usluge investicijskog savjetovanja. No bez obzira na način svi oni moraju biti adekvatno educirani te imati odobrenje za informiranje o takvim proizvodima ili pak za njihovu prodaju.

U velikom broju slučajeva udjeli u fondovima (u slučaju kada su distributeri udjela banke/kreditne institucije) nude se u kontekstu investicijskog savjetovanja. To osigurava viši stupanj zaštite za malog ulagatelja u odnosu na druge modele kupnje (samostalnu kupnju udjela ili kupnju udjela kada zaposlenici banke samo informiraju klijente o karakteristikama proizvoda) jer su banke pri tome dužne prikupiti širi opseg podataka od ulagatelja kako bi procijenile je li takvo ulaganje primjereno za njega, odnosno koji je konkretan fond koji distributer nudi primjeren za tog malog ulagatelja. No pritom je važno napomenuti da nakon savjetovanja konačnu odluku o ulaganju ipak donosi sam klijent.

Prije odluke važno je znati da su otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (takozvani UCITS fondovi) financijski instrumenti, što znači da je njihova cijena podložna uvjetima na tržištu te da se na njima može i dobiti i izgubiti. To je njihova osnovna razlika u odnosu na klasičnu štednju u banci, za koju je garantiran makar i mali, ali pozitivan prinos. 

Zato je za ulagatelje od posebne važnosti da prije kupnje investicijskih proizvoda prouče dokumentaciju poput prospekata fondova, informacija o troškovima i naknadama te dokumenata s ključnim informacijama za ulagatelje. Ti dokumenti sadrže informacije o ciljevima i investicijskoj politici, profilu rizičnosti i uspješnosti, troškovima, povijesnim prinosima i druge relevantne informacije na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti informirane odluke o ulaganju.

Nakon što potencijalni ulagatelj bude informiran te mu budu uručeni svi relevantni materijali i on se samostalno odluči na kupnju i potpiše da je upoznat sa svim potrebnim informacijama i obilježjima tog ulaganja, u slučaju kasnijeg prijepora s društvom za upravljanje ili prodavateljem teško će dokazati eventualnu neinformiranost.

Fondovi naplaćuju nekoliko vrsta naknada pa provjerite koliki je trošak i što je za vas najisplativije. Tako se u Hrvatskoj ulazne, a jednako tako i izlazne naknade kreću od nula do pet posto. Često fond zaračunava i samo jednu od te dvije naknade pa provjerite kako to čini fond za koji ste zainteresirani. Naknade za upravljanje kreću se od nula do 3,5 posto, a naknade depozitnoj banci između 0,07 i 0,32 posto.

Ulaganja su nešto na što vas nitko ne smije požurivati. Dobro proučite sve parametre, uključujući i sve troškove, te onda donesite odluku. Ako vam nešto nije jasno, zatražite sve relevantne, gore spomenute dokumente. Računajte na to da svako ulaganje u fond nosi mogućnost dobitka, ali i gubitka. Na stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dostupni su brojni informativni i edukativni sadržaji, koji vam mogu pomoći u stjecanju financijskog znanja, a jedan je od takvih sadržaja i brošura o ulaganjima u investicijske fondove.

Ako iz nekog razloga smatrate da ste oštećeni, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuje način rješavanja pritužbi ulagatelja ako klijent ima pritužbu na rad društva za upravljanje. U slučaju da je riječ o pritužbi na rad distributera, tj. prodavatelja, tada se predstavka upućuje distributeru.

Uz navedeno postoji mogućnost podnošenja predstavki i regulatornom tijelu, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (na adresu Račkoga 6, Zagreb ili e-mail: info@hanfa.hr), ili rješavanja prijepora putem arbitraže ili sudskom tužbom.