PRIJEVREMENI OTKUP POLICE OSIGURANJA? IMATE PRAVO NA NJEGA, ALI IPAK RAZMISLITE!

O čemu trebate razmisliti ako poželite raskinuti ugovor o životnom osiguranju?

Dogodila vam se neočekivana financijska situacija i hitno vam je potreban novac? Imate policu životnoga osiguranja koju plaćate neko vrijeme i pomislili ste da bi bilo dobro raskinuti tu policu i uzeti novac jer vam je potreban? Imate pravo na to, ali još jednom dobro razmislite jer je raskid ugovora i prijevremeni otkup police osiguranja neisplativ i ustvari je, od svih opcija, najlošiji izbor koji možete napraviti.

Naime, u slučaju raskida ugovora isplaćuje vam se otkupna vrijednost police umanjena za troškove sklapanja ugovora, ugovorene rizike i ostalo. To znači da ćete u najboljem slučaju nakon isteka polovice osiguranja otkupom police izvući samo nominalan iznos uplaćene premije bez ikakve dobiti.

Situacija je mnogo gora ako se ugovor raskida čak i prije isteka polovice osiguranja. Tada možete računati na to da ćete dobiti manje nego što ste uplatili, a ako ugovor raskidate u prve dvije do tri godine, gubite pravo na bilo kakav povrat uplaćene premije.

Primjerice, ako ste ugovorili policu koja ima dospijeće od deset godina, a vi ste posljednjih pet godina uplaćivali po 10.000 kuna na godinu i sveukupno uplatili 50.000 kuna, ako se na pola ugovora odlučite za otkup, dobit ćete manje od 50.000 kuna.

Naime, otkup police osiguranja života najčešće je moguć nakon treće godine osiguranja, no kod nekih polica (police s jednokratnom uplatom premije) moguć je već i nakon prve godine osiguranja.

Otkupna vrijednost iznos je koji se isplaćuje prilikom prijevremenog prekida ugovora o osiguranju, a sam iznos otkupne vrijednosti često je dosta niži od iznosa uplaćene premije u trenutku prekida police osiguranja. Razlog je tome dotad pružena osigurateljna zaštita te obračunati troškovi osiguratelja. Upravo zbog toga u početnim godinama trajanja osiguranja (najčešće unutar prve tri godine) ne postoji mogućnost otkupa police, a ako se polica raskida u tom periodu, ugovaratelj osiguranja mora biti svjestan gubitka dotad uplaćenog iznosa premije.

S protekom trajanja osiguranja te sve većom akumulacijom uplaćenih sredstava polica počinje ostvarivati otkupnu vrijednost, koja se s daljnjim protekom trajanja osiguranja i povećava iz godine u godinu.

Kako bi ugovaratelj osiguranja bio svjestan mogućeg financijskog gubitka prilikom otkupa kod prijevremenog raskida ugovora, već pri sklapanju ugovora o osiguranju života (najčešće na samoj ponudi za osiguranje) navedene su otkupne vrijednosti po godinama osiguranja koje su zajamčene iznosom ako po ugovoru ne dođe do prestanka plaćanja premije ili promjene iznosa premije ili trajanja osiguranja.

Svakako u tim trenucima razmislite o drugim mogućnostima kao što su privremena odgoda plaćanja ili podizanje zajma na temelju police osiguranja. Postoji i mogućnost kapitalizacije police životnog osiguranja. To znači da ugovor o osiguranju i dalje traje, no premija osiguranja više se ne plaća te se osigurana svota smanjuje. Pritom je uvjet da su plaćene najmanje tri godišnje premije, odnosno da ste najmanje tri godine plaćali policu osiguranja.

Stoga je ugovaranje police životnog osiguranja dobro ulaganje za budućnost jer je riječ o „niskorizičnom financijskom proizvodu“. Kao i svaki proizvod, ima svoje prednosti i mane. Svakako, prilikom potpisivanja ugovora o osiguranju zatražite jasno i nedvojbeno objašnjenje svojih prava i obaveza te tablicu otkupa po godinama kako biste unaprijed bili informirani o svojim mogućnostima (nikada ne znate što će se dogoditi sutra).

 

Ugovor o životnom osiguranju može se raskinuti u bilo kojem trenutku kada to ugovaratelj poželi, uz zadovoljenje određenih uvjeta. Međutim, prijevremeni raskid ugovorenog životnog osiguranja za slučaj doživljenja u pravilu je nepovoljan za ugovaratelja/korisnika u pogledu iznosa naknade koja mu pritom pripada.

 

Prije donošenja odluke o raskidu police životnog osiguranja uputno je provjeriti uvjete osiguranja i kontaktirati društvo za osiguranje te utvrditi postoje li neke povoljnije mogućnosti za osiguranika.

Mogućnosti su:

  1. Kapitalizacija police osiguranja – trajni prestanak obveze plaćanja premije osiguranja, no polica nastavlja vrijediti do isteka ugovorenog roka osiguranja, pri čemu se inicijalno ugovorena osigurana svota umanjuje u skladu s iznosom uplaćene premije
  2. Mirovanje police osiguranja – privremeni prestanak obveze plaćanja premije na kraći rok (obično do godinu dana), pri čemu se osigurana svota određuje u skladu s dotad izvršenim uplatama premije
  3. Smanjenje iznosa premije – trajno smanjenje iznosa premije, u skladu s kojim se korigira (smanjuje) i iznos osigurane svote.

 

U slučaju neplaćanja premije osiguranja, a pri čemu je ugovaratelj osiguranja uplatio manje od tri godišnje premije, istekom roka u kojem je društvo za osiguranje preporučenim pismom pozvalo ugovaratelja na plaćanje dospjele premije raskida se ugovor o osiguranju, pri čemu društvo zadržava svu dotad uplaćenu premiju.

Međutim, ako je ugovaratelj osiguranja uplatio najmanje tri godišnje premije te ne plaća daljnju premiju, društvo može smanjiti osigurani iznos na otkupnu vrijednost police ili pozvati ugovaratelja osiguranja na njezinu kapitalizaciju.